AS-300 typ I

wróć
Menu produktowe

Akcesoria

ODWODNIENIE ŻELBETOWE Z RUSZTEM AS-300 TYP I

Oznakowanie CE- Norma PN-EN 1433:2005
Deklaracja Właściwości Użytkowych
Atest Higieniczny B-BK-60211-0323/21
Nr Katalogowy DF

Pozycja: DF
Korytka o szerokości wewnętrznej 300mm
DF.I.Nr elementuKORYTKA AS-300 Typ ISzerokość [mm]Wysokość [mm]Długość [mm]Przekrój poprzeczny [cm2]Powierzchnia wlotowa [cm2/mb]Masa [kg]Ruszty i pokrywy żeliwne
DF.I.1. 1.03.1 bez spadku

603

660 1000 1434 1352 610  
DF.I.2.  1.1  bez spadku 603 540  1000 1070 1352  520  
DF.I.3. 0.1.03.1  górny element studzienki 603 660  1000 1434/1757* 1352  540 kl.C250-27.9kg
DF.I.4. 0.1.1  górny element studzienki 603 540  1000 1070/1757* 1352 450 kl.D400-33.9kg
DF.I.5. -  dekiel z odpływem nr 1.03.1 603 660 - - - 40 kl.E600-43.1kg
DF.I.6. -  dekiel z odpływem nr 1.1  603 540 - - -  30 kl.F900-59.9kg
DF.I.7. -  dekiel ślepy nr 1.03.1 603 660 - - -  57  
DF.I.8. -  dekiel ślepy nr 1.1  603 540 - - -  47  

* powierzchnia wlotu do studzienki

Elementy studzienki

DF.II.Nr elementuELEMENTY STUDZIENKISzerokość [mm]Wysokość [mm]Długość [mm]Masa [kg]
DF.II.1. A przelotowy bez odpływu 483 440 780 264
DF.II.2. A przelotowy z odpływem z boku 483 440 780 255
DF.II.3. A przelotowy z odpływem czołowym 483 440 780 255
DF.II.4. B z dnem; bez odpływu 483 450 780 285
DF.II.5. B z dnem; z odpływem z boku 483 450 780 276
DF.II.6. B z dnem; z odpływem czołowym 483 450 780 276
DF.II.7.  - łapacz zanieczyszczeń 280 350 430  6.7
Specyfikacja
 • 1. Przeznaczenie - miejsce zastosowania
  Zastosowanie na obszarach takich jak: powierzchnie magazynowe, drogi, ulice, parkingi, wjazdy, stacje paliw, place manewrowe, myjnie samochodowe oraz na powierzchniach narażonych na wyjątkowo silne obciążenia jak lotniska, doki przeładunkowe, bazy wojskowe itp.
 • 2. Możliwości technologiczne
  • elementy bez spadku wewnętrznego,
  • możliwość łączenia elementów pod kątem i połączeń kaskadowych
  • studzienki z łapaczami zanieczyszczeń, dekle z króćcem, dekle zaślepiające
  • korpusy z otworami w dnie lub w bocznych ściankach - do odprowadzania wody
 • 3. Informacja techniczna

  Wymiary:

  • szerokość wewnętrzna: 303 mm.
  • szerokość zewnętrzna: 603 mm,
  • wysokość: 660, 540 mm,
  • długość: 1000 mm.

  Korytka żelbetowe z rusztem - "Typu I" są zbrojone i nie wymagają obetonowania bocznego, a jedynie wykonania ławy.

  Odwodnienia wytworzone są z betonu polimerowo - cementowego o klasie wytrzymałości C55/67.

  Materiał użyty do wykonania elementów wzmocniony jest włóknem szklanym alkalioodpornym poprawiającym w znacznym stopniu właściwości korytka na zginanie i udarność.

  Beton charakteryzuje się wysoką odpornością na długotrwałe działanie mrozu oraz soli rozmrażających ("+R") oraz odpornością chemiczną w tym na substancje ropopochodne według normy PN-EN 858-1:2005.

  Korpusy korytek zakończone są specjalnym wgłębieniem umożliwiającym wykonanie szczelnego połączenia elementów odwodnienia AS.

  Listwy wsporcze - wykonane są z profili stalowych, gorącowalcowanych, ocynkowanych ogniowo, które są zakotwione w ściankach korpusu. Konstrukcja ta zabezpiecza krawędzie korytka i stanowi solidny element mocowania rusztów.

  Ruszty - z żeliwa sferoidalnego, lakierowane lub z powłoką KTL występują w kl.C250 kN, D400 kN, E600 kN i F900 kN.

  Mocowanie rusztów - wykonuje się śrubami nierdzewnymi o podwyższonej wytrzymałości, wkręcanymi w ocynkowane, gwintowane gniazda, znajdujące się w listwach wsporczych. Śruby te zapewniają blokadę przesuwu kratek, eliminację występowania luzów i "klawiszowania". Gniazda mocujące są przelotowe - przystosowane do czyszczenia. 

  Wbudowywanie korytek - należy wykonywać na ławie betonowej zgodnie z informacją w katalogu.

  Łączenie korytek - przy zastosowaniu zapraw mrozoodpornych i wodoszczelnych.

 • 4. Jakość, precyzja wykonania i inne

  Bardzo prosty, bezpieczny w montażu i w eksploatacji wyrób od początku do końca wyprodukowany z polskich materiałów przez rodzimą firmę jest bardzo wysokiej jakości.

  Najwyższą jakość produktów firma AS PPH A. Sobiesiak zapewnia dzięki stosowaniu "Betonu Wysokiej Wytrzymałości" oraz materiałów trwale zabezpieczonych przed korozją.

  Gwarancją najwyższej jakości jest również Certyfikat ISO 9001:2008.

 • 5. Bezpieczeństwo

  Stosowanie odwodnienia AS nie stanowi zagrożenia bezpieczeństwa podczas robót montażowych, należy przy tym przestrzegać ogólnych przepisów BHP dla robót Budowlanych i Montażowych.

  Odwodnienie systemem AS przy przestrzeganiu wytycznych do projektowania i instrukcji montażu, pozwoli uniknąć uciążliwych awarii i degradacji budowli, a konserwacja ograniczać się będzie do czyszczenia korytek raz w roku.