Montaż i wbudowanie systemu odwodnień

System odwodnienia może składać się z różnorodnych elementów. Będą się różnić od siebie nie tylko wymiarami, kształtem oraz funkcjonalnością, ale również materiałami, z których są produkowane. Indywidualne cechy poszczególnych części instalacji odprowadzającej wodę pozwalają na ich zastosowanie w odmiennych warunkach oraz miejscach. Od tego również będzie zależeć sposób montażu i wbudowania. Montaż odwodnienia liniowego z rusztem, będzie wyglądać nieco inaczej niż przykładowo odwodnienia szczelinowego monolitycznego. Dlatego przedstawiamy Państwu najważniejsze zasady montażu i wbudowania poszczególnych systemów odwodnień dostępnych w naszej ofercie.

Montaż i wbudowanie - odwodnia z rusztem Typu M według Normy PN-EN 1433:2005


Rysunek techniczny

Szczegółowy opis elementów

Rysunek techniczny

Rysunek techniczny

Odwodnienia z rusztem są elementami cienkościennymi i wymagają wykonania opaski betonowej.

W celu uzyskania szczelnego połączenia należy podczas montażu nałożyć zaprawę klejową na damski felc, a po dociśnięciu drugiego korytka nadmiar zaprawy zebrać. Następnie obetonować boki korytek według rysunków. Stosowanie betonu półsuchego pod korytka umożliwia dokładne i łatwe wypoziomowanie. Beton stosowany do ławy i obetonowania nie może być niższej klasy niż C25/30 (B30). Poszczególne elementy łączy się ze sobą zaprawami mrozoodpornymi i wodoszczelnymi. Na stropach i tarasach, korytka należy łączyć zaprawami mrozoodpornymi, wodoszczelnymi i elastycznymi. Rodzaj zaprawy należy więc uzależnić od miejsca, w którym umiejscowiony będzie system odwonienia z rusztem. Dylatację należy wykonać z elastycznych mas. Korytka można ciąć – najlepiej w miejscu łączenia kratek.


Odwodnienie z rusztem

Odwodnienie z rusztem

Odwodnienie z rusztem

Pomarańczowa część

POŁĄCZENIE POD KĄTEM

 


Montaż i wbudowanie - odwodnienia żelbetowe z rusztem Typu I według Normy PN-EN 1433:2005

Opisy rysunków technicznych

Odwodnienia żelbetowe z rusztem nie wymagają obetonowania bocznego, a jedynie wykonania ławy betonowej, która ma zapobiegać osiadaniu kanału.

Jego montaż nie wymaga obetonowania bocznego, a jedynie wykonania ławy betonowej, która ma zapobiegać osiadaniu kanału. Stosowanie betonu półsuchego pod korytka umożliwia dokładne i łatwe wypoziomowanie. Beton stosowany do ławy i obetonowania nie może być niższej klasy niż podłoże i nawierzchnia odwadniana. Poszczególne elementy łączy się ze sobą zaprawami mrozoodpornymi i wodoszczelnymi. Dylatację należy wykonać z mas elastycznych. Korytka można ciąć - najlepiej w miejscu połączenia kratek. Odwodnienia wyposażone są od czoła w gumowe, amortyzujące przekładki, które mają zabezpieczać korpus przed uszkodzeniami powstającymi podczas montażu i w wyniku rozszerzalności liniowej / termicznej.

montaz-galeria02
montaz-galeria01
montaz-galeria03

 

Metalowy uchwyt

UCHWYTY MONTAŻOWE


Montaż i wbudowanie - odwodnienia szczelinowe monolityczne

Rysunki z opisami

Odwodnienie szczelinowe monolityczne podobnie jak żelbetowe nie wymaga obetonowania bocznego, a jedynie wykonania ławy betonowej, która ma zapobiegać osiadaniu kanału, co znacznie przyspiesza montaż.

Stosowanie betonu półsuchego pod korytka umożliwia dokładne i łatwe wypoziomowanie. Beton stosowany do ławy i obetonowania nie może być niższej klasy niż podłoże i nawierzchnia odwodniana. Poszczególne elementy łączy się ze sobą za pomocą kielichów na gumową uszczelkę. Dylatację należy wykonać z mas elastycznych. Odwodnienia wyposażone są od czoła w gumowe, amortyzujące przekładki, które mają zabezpieczać korpus przed uszkodzeniami powstającymi podczas montażu i w wyniku rozszerzalności liniowej / termicznej.

 

Odwodnienie monolityczne

Odwodnienie monolityczne 2

Odwodnienie monolityczne 3


Widok wielu elementów

POŁĄCZENIE POD KĄTEM

Przed montażem poszczególnych elementów systemu odwodnieniowego warto zapoznać się ze szczegółową instrukcją oraz rysunkami technicznymi dołączonymi do każdego systemu. W przypadku problemów z montażem lub doborem dodatkowych elementów, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami. Służymy pomocą oraz praktycznymi wskazówkami dotyczącymi montażu oraz wbudowania danego systemu odwodnienia. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub odwiedzenia naszego punktu sprzedaży.

Odwodnienie liniowe – montaż

Montaż odwodnień liniowych musi być przeprowadzony zgodnie z przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej, a także dopasowany do miejsca wbudowania i konkretnego rodzaju odwodnienia. Prawidłowy montaż ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania systemu, a więc dla komfortu użytkowania przestrzeni oraz ochrony przed skutkami związanymi z nadmiarem wody. Nieprawidłowo przeprowadzony montaż odwodnienia liniowego może prowadzić do osłabienia podłoża, co z kolei może skutkować uszkodzeniem nawierzchni czy zalaniem budynków. Właściwie zamontowane odwodnienia liniowe zapewniają optymalny przepływ wody, co pozwala na szybkie i skuteczne odprowadzanie nadmiaru płynów. Odwodnienia liniowe, oprócz swojej podstawowej funkcji, pełnią też rolę estetyczną.


Informacje

kontaktowe

 

AS PPH ODWODNIENIA LINIOWE SPÓŁKA Z O.O.
ul. Urbanistów 1,
05-500 Piaseczno
NIP: 123-142-14-00