Studzienki – wpusty krawężnikowe

Dobrze funkcjonujący system odwodnienia krawężnikowego musi posiadać wpust deszczowy, do którego będzie wpływać, a następnie zostanie odprowadzona woda opadowa lub ta powstająca podczas roztopów. Wpusty krawężnikowe używane, są jak sama nazwa wskazuje, przy krawężnikach, które znajdują się w obrębie ulic, dróg, chodników lub parkingów i placów manewrowych. W systemie AS mogą to być studzienki ściekowe uliczne odpływowe lub osadnikowe składające się z:

  • wpustu krawężnikowego z dnem lub bez,
  • elementów pośrednich przelotowych z odpływem bądź bez,
  • z dnem z odpływem z boku i czołowym.

Mnogość rozwiązań, jakie oferujemy, sprawia, że system odwodnienia może być indywidualnie dopasowany do potrzeb danej instalacji, drogi i chodnika, jednocześnie spełniając wszelkie wymagania gwarantujące skuteczność odprowadzania wody.

 

Informacje

kontaktowe

 

AS PPH ODWODNIENIA LINIOWE SPÓŁKA Z O.O.
ul. Urbanistów 1,
05-500 Piaseczno
NIP: 123-142-14-00