Nota prawna

Oświadczenie prawne

 

Serwis niniejszy został przygotowany na zlecenie firmy AS PPH Odwodnienia liniowe Sp. z o.o. z siedzibą w (05-500) Piasecznie przy ul. Urbanistów 1, jako serwis informacyjny dla odbiorców w Polsce.

Serwis internetowy zawiera informacje o produktach AS PPH i dokłada wszelkich starań, aby umieszczone w serwisie internetowym informacje były prawdziwe i uzupełniane na bieżąco. Pomimo tego nie możemy zagwarantować, że informacje umieszczone w niniejszym serwisie są kompletne i prawidłowe. Prosimy pamiętać o tym, iż informacje podane tutaj mogą być już nie aktualne. AS PPH nie ponosi odpowiedzialności za następstwa korzystania z serwisu internetowego oraz jego zawartości.

Prawa autorskie do materiałów zawartych w niniejszym serwisie przysługują „AS PPH Odwodnienia liniowe Sp. z o.o.”

Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie mogą odbywać się wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego.

Żadna informacja zamieszczona w niniejszym serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

"AS PPH” Odwodnienia liniowe Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie informacje zamieszczone w serwisie bez jej zgody lub przez nią nieopracowane.

Dostęp oraz korzystanie z tej witryny podlega następującym warunkom i zastrzeżeniom oraz wszystkim odpowiednim przepisom. Łącząc się z serwisem internetowym i przeglądając go, akceptuje się bez zastrzeżeń i ograniczeń wszystkie warunki oraz przyjmuje się do wiadomości, że wszystkie inne uzgodnienia pomiędzy użytkownikiem „AS PPH” Odwodnienia liniowe Sp. z o.o. nie mają mocy ani skutków prawnych.


Informacje

kontaktowe

 

AS PPH ODWODNIENIA LINIOWE SPÓŁKA Z O.O.
ul. Urbanistów 1,
05-500 Piaseczno
NIP: 123-142-14-00