Odprowadzanie wody


  • podłączenie czołowe przy pomocy dekla z króćcem odpływowym,
  • boczne, za pomocą otworu lub króćca osadzonego w ściance korytka,
  • denne, przy pomocy otworu lub króćca usytuowanego w dnie korytka.

Otwory odpływowe o średnicach ø 110, ø 160, ø 200, ø 250 i ø 315.

Rysunek techniczny częściRysunek techniczny

Rysunek techniczny

Odprowadzanie wody

Rysunek techniczny

Studzienka w systemie AS składa się z:

  • elementu górnego z ramką i rusztem żeliwnym z prostokątnym otworem w dnie,
  • elementów pośrednich - przelotowych A,
  • elementu B z dnem,
  • łapacza zanieczyszczeń.

Elementy studni łączone są na "felc"
Otwory odpływowe z kielichem z uszczelką o średnicach ø 110, ø 160, ø 200, ø 250, ø 315.
Zaleca się posadowienie osadnika poniżej strefy przemarzania gruntu.

Studzienki odpływowe i odpływowo – osadnikowe mogą być wyposażone w łapacze zanieczyszczeń. Łapacze wykonane są z blachy ocynkowanej, w ściankach i w dnie znajdują się otwory do odsączania wody. Łapacz w systemie AS jest tak skonstruowany, że przy całkowitym wypełnieniu nie blokuje odpływu wody, jednak wówczas nie przechwytuje zanieczyszczeń.

Rysunek techniczny nr 1

Rysunek tehcniczny nr 2

Rysunek techniczny nr 3

Rysunek techniczny nr 4

Ryunek techniczny nr 5

Informacje

kontaktowe

 

AS PPH ODWODNIENIA LINIOWE SPÓŁKA Z O.O.
ul. Urbanistów 1,
05-500 Piaseczno
NIP: 123-142-14-00