AS-200 typ I

wróć
Menu produktowe

Akcesoria

ODWODNIENIE ŻELBETOWE Z RUSZTEM AS-200 TYP I

Oznakowanie CE- Norma PN-EN 1433:2005
Deklaracja Właściwości Użytkowych
Atest Higieniczny B-BK-60211-0323/21
Nr Katalogowy CF

Pozycja: CF
Korytka o szerokości wewnętrznej 200mm
CF.I.Nr elementuKORYTKA AS-200 Typ ISzerokość [mm]Wysokość [mm]Długość [mm]Przekrój poprzeczny [cm2]Powierzchnia wlotowa [cm2/mb]Masa [kg]Ruszty i pokrywy żeliwne
CF.I.1. 1.07.1 bez spadku 502 528 1000 688 883 471  
CF.I.2.  1.1  bez spadku 502 468  1000 567 883 426  
CF.I.3. 0.1.07.1  górny element studzienki  502 528 1000 688/1172* 883 424 kl.C250-15.6kg
CF.I.4. 0.1.1  górny element studzienki 502 468 1000 567/1172* 883 378 kl.D400-17.4kg
CF.I.5. -  dekiel z odpływem nr 1.07.1 502 528 - - -  25 kl.E600-22.8kg
CF.I.6. -  dekiel z odpływem 1.1 502 468 - - - 22 kl.F900-26.4kg
CF.I.7. -  dekiel ślepy nr 1.07.1  502 528 - - -  22  
CF.I.8. -  dekiel ślepy nr 1.1  502 468 - - -  19  

* powierzchnia wlotu do studzienki

Elementy studzienki

CF.II.Nr elementuELEMENTY STUDZIENKISzerokość [mm]Wysokość [mm]Długość [mm]Masa [kg]
CF.II.1. A przelotowy bez odpływu 382 440 780 212
CF.II.2. A przelotowy z odpływem z boku 382 440 780 201
CF.II.3. A przelotowy z odpływem czołowym 382 440 780 201
CF.II.4. B z dnem; bez odpływu 382 450 780 242
CF.II.5. B z dnem; z odpływem z boku 382 450 780 231
CF.II.6. B z dnem; z odpływem czołowym 382 450 780 231
CF.II.7.  - łapacz zanieczyszczeń 180 250 430  3.8
Specyfikacja
 • 1. Przeznaczenie - miejsce zastosowania
  Zastosowanie na obszarach takich jak: powierzchnie magazynowe, drogi, ulice, parkingi, wjazdy, stacje paliw, place manewrowe, myjnie samochodowe oraz na powierzchniach narażonych na wyjątkowo silne obciążenia jak lotniska, doki przeładunkowe, bazy wojskowe itp
 • 2. Możliwości technologiczne
  • elementy bez spadku wewnętrznego,
  • możliwość łączenia elementów pod kątem i połączeń kaskadowych
  • studzienki z łapaczami zanieczyszczeń, dekle z króćcem, dekle zaślepiające
  • korpusy z otworami w dnie lub w bocznych ściankach - do odprowadzania wody
 • 3. Informacja techniczna

  Wymiary:

  • szerokość wewnętrzna: 202 mm.
  • szerokość zewnętrzna: 502 mm,
  • wysokość: 528, 468 mm,
  • długość: 1000 mm.

  Korytka żelbetowe z rusztem - "Typu I" są zbrojone i nie wymagają obetonowania bocznego, a jedynie wykonania ławy.

  Odwodnienia wytworzone są z betonu polimerowo - cementowego o klasie wytrzymałości C55/67.

  Materiał użyty do wykonania elementów wzmocniony jest włóknem szklanym alkalioodpornym poprawiającym w znacznym stopniu właściwości korytka na zginanie i udarność.

  Beton charakteryzuje się wysoką odpornością na długotrwałe działanie mrozu oraz soli rozmrażających ("+R") oraz odpornością chemiczną w tym na substancje ropopochodne według normy PN-EN 858-1:2005.

  Korpusy korytek zakończone są specjalnym wgłębieniem umożliwiającym wykonanie szczelnego połączenia elementów odwodnienia AS.

  Listwy wsporcze - wykonane są z profili stalowych, gorącowalcowanych, ocynkowanych ogniowo, które są zakotwione w ściankach korpusu. Konstrukcja ta zabezpiecza krawędzie korytka i stanowi solidny element mocowania rusztów.

  Ruszty - z żeliwa sferoidalnego, lakierowane lub z powłoką KTL występują w kl.C250 kN, D400 kN, E600 kN i F900 kN.

  Mocowanie rusztów - wykonuje się śrubami nierdzewnymi o podwyższonej wytrzymałości, wkręcanymi w ocynkowane, gwintowane gniazda, znajdujące się w listwach wsporczych. Śruby te zapewniają blokadę przesuwu kratek, eliminację występowania luzów i "klawiszowania". Gniazda mocujące są przelotowe - przystosowane do czyszczenia. 

  Wbudowywanie korytek - należy wykonywać na ławie betonowej zgodnie z informacją w katalogu.

  Łączenie korytek - przy zastosowaniu zapraw mrozoodpornych i wodoszczelnych.

 • 4. Jakość, precyzja wykonania i inne

  Bardzo prosty, bezpieczny w montażu i w eksploatacji wyrób od początku do końca wyprodukowany z polskich materiałów przez rodzimą firmę jest bardzo wysokiej jakości.

  Najwyższą jakość produktów firma AS PPH A. Sobiesiak zapewnia dzięki stosowaniu "Betonu Wysokiej Wytrzymałości" oraz materiałów trwale zabezpieczonych przed korozją.

  Gwarancją najwyższej jakości jest również Certyfikat ISO 9001:2008.

 • 5. Bezpieczeństwo

  Stosowanie odwodnienia AS nie stanowi zagrożenia bezpieczeństwa podczas robót montażowych, należy przy tym przestrzegać ogólnych przepisów BHP dla robót Budowlanych i Montażowych.

  Odwodnienie systemem AS przy przestrzeganiu wytycznych do projektowania i instrukcji montażu, pozwoli uniknąć uciążliwych awarii i degradacji budowli, a konserwacja ograniczać się będzie do czyszczenia korytek raz w roku.