AS-ST400

wróć
Menu produktowe

Akcesoria

STUDZIENKA WIELOFUNKCYJNA AS-ST400

Oznakowanie CE - Norma PN-EN 1433:2005
Deklaracja Właściwości Użytkowych
Atest Higieniczny B-BK-60211-0323/21
Nr Katalogowy G.V.

Pozycja: G.V
Studzienki o szerokości wewnętrznej 400mm
G.V.Nr elementuStudzienki wielofunkcyjneSzerokość [mm]Wysokość [mm]Długość [mm]Powierzchnia wlotowa
[cm2/szt.]
Masa [kg]Ruszty
żeliwne
G.V.1. 0.1 górny element studzienki 493 515 675 12251 ; 24942 118.5 kl.D400-28.2 kg
G.V.2.  1.1 element rewizyjny z dnem 493 525 675 12251 ; 24942 139.5 kl.F900 - 49.8 kg

1 - ruszt szczelinowy 
2- ruszt kratowy

Elementy studzienki

E.II.Nr elementuELEMENTY STUDZIENKISzerokość [mm]Wysokość [mm]Długość [mm]Masa [kg]
E.II.1. A przelotowy bez odpływu 493 485 675 113.5
E.II.2. A przelotowy z odpływem z boku 493 485 675 110.0
E.II.3. A przelotowy z odpływem czołowym 493 485 675 110.0
E.II.4. B z dnem; bez odpływu 493 495 675 147.5
E.II.5. B z dnem; z odpływem z boku 493 495 675 144.0
E.II.6. B z dnem; z odpływem czołowym 493 495 675 144.0
E.II.7.  - łapacz zanieczyszczeń 370 350 400 8.0
Specyfikacja
 • 1. Przeznaczenie - miejsce zastosowania

  odwodnienie dróg, ulic, garaży, parkingów, stacji paliw, powierzchni magazynowych, placów manewrowych, myjni samochodowych itp.

 • 2. Możliwości technologiczne

  Studzienka w systemie AS może być: rewizyjna, odpływowa, lub osadnikowa i składać się z :

  • elementu górnego z rusztem z dnem lub bez dna,
  • elementów pośrednich – przelotowych "A",
  • elementu z dnem "B",
  • łapacza zanieczyszczeń.
 • 3. Informacja techniczna

  Wymiary:

  • długość: 675 mm,
  • szerokość zewnętrzna: 493 mm,
  • szerokość wewnętrzna: 303 mm,
  • wysokość: element górny 515, element przelotowy 485mm, element z dnem 495mm.

  Korpus studzienki - wykonany jest z betonu polimerowo - cementowego o klasie wytrzymałości C55/67. Materiał użyty do wykonania elementu wzmocniony jest włóknem szklanym alkalioodpornym, poprawiającym w znacznym stopniu właściwości betonu na zginanie i udarność.

  Beton charakteryzuje się wysoką odpornością na długotrwałe działanie mrozu oraz soli rozmrażających ("+R") oraz odpornością chemiczną w tym na substancje ropopochodne według normy PN-EN 858-1:2005.

  Ścianki korpusu zabezpieczone są zabarwionym impregnatem, który ogranicza odparowanie wody w okresie dojrzewania betonu, oraz dodatkowo chroni korytko przed agresywnością środowiska. Impregnat zwiększa także przyczepność ścianki zewnętrznej do obudowy betonowej. Stosowanie zabarwionego impregnatu ułatwia kontrolę prawidłowego wykonania zabezpieczenia. Korpusy studzienek zakończone są felcami "damskimi i męskimi", które umożliwiają wykonanie szczelnego połączenia elementów AS.

  Listwy wsporcze - wykonane są z profili stalowych, gorąco walcowanych, ocynkowanych ogniowo, które są zakotwione w ściankach korpusu. Konstrukcja ta zabezpiecza krawędzie studzienki i stanowi solidny element mocowania rusztów.

  Ruszty - żeliwne lakierowane, lub z powłoką KTL w kl. C250 kN, D400 kN, E600 kN i F900 kN.

  Mocowanie rusztów - wykonuje się śrubami nierdzewnymi wkręcanymi w ocynkowane, gwintowane gniazda, znajdujące się w listwach wsporczych. Gniazda mocujące są przelotowe - przystosowane do czyszczenia.

  Wbudowywanie studzienek - wykonuje się na ławie betonowej z obetonowaniem bocznym.

  Łączenie korytek - wykonuje się przy zastosowaniu zapraw mrozoodpornych i wodoszczelnych.

 • 4. Jakość, precyzja wykonania i inne

  Bardzo prosty, bezpieczny w montażu i w eksploatacji wyrób od początku do końca wyprodukowany z polskich materiałów przez rodzimą firmę jest bardzo wysokiej jakości.

  Najwyższą jakość produktów firma AS PPH A. Sobiesiak zapewnia dzięki stosowaniu "Betonu Wysokiej Wytrzymałości" oraz materiałów trwale zabezpieczonych przed korozją.

  Gwarancją najwyższej jakości jest również Certyfikat ISO 9001:2008.

 • 5. Bezpieczeństwo

  Zastosowanie studzienki wielofunkcyjnej AS nie stanowi zagrożenia bezpieczeństwa podczas robót montażowych, należy przy tym przestrzegać ogólnych przepisów BHP dla robót Budowlanych i Montażowych. Studzienka AS ze względu na solidny sposób mocowania rusztów jest absolutnie bezpieczna w trakcie eksploatacji nawierzchni.

  Studzienka wielofunkcyjna AS przy przestrzeganiu wytycznych do projektowania i instrukcji montażu, pozwoli uniknąć uciążliwych awarii i degradacji budowli, a konserwacja ograniczać się będzie jedynie do czyszczenia.