AS-ST300

wróć
Menu produktowe

Akcesoria

STUDZIENKA WIELOFUNKCYJNA AS-ST300

Oznakowanie CE - Norma PN-EN 1433:2005
Deklaracja Właściwości Użytkowych
Atest Higieniczny B-BK-60211-0323/21
Nr Katalogowy G.IV.

Pozycja: G.IV
Studzienki o szerokości wewnętrznej 300mm
G.IV.Nr elementuStudzienki wielofunkcyjneSzerokość [mm]Wysokość [mm]Długość [mm]Powierzchnia wlotowa
[cm2/szt.]
Masa [kg]Ruszty
żeliwne
G.IV.1. 0.1 górny element studzienki 393 455 675 901 102.2 kl.C250-18.6kg
kl.D400-22.6kg
G.IV.2.  1.1 element rewizyjny z dnem 393 465 675 901 119.0 kl.E600-28.8kg
kl.F900-39.9kg

Elementy studzienki

D.III.Nr elementuELEMENTY STUDZIENKISzerokość [mm]Wysokość [mm]Długość [mm]Masa [kg]
D.III.1 A przelotowy bez odpływu 393 440 675 97
D.III.2 A przelotowy z odpływem z boku 393 440 675 91
D.III.3 A przelotowy z odpływem czołowym 393 440 675 91
D.III.4 B z dnem; bez odpływu 393 450 675 120
D.III.5 B z dnem; z odpływem z boku 393 450 675 114
D.III.6 B z dnem; z odpływem czołowym 393 450 675 114
D.III.7  - łapacz zanieczyszczeń 280 350 430  7.8
Specyfikacja
 • 1. Przeznaczenie - miejsce zastosowania
  odwodnienie dróg, ulic, garaży, parkingów, stacji paliw, powierzchni magazynowych, placów manewrowych, myjni samochodowych itp.
 • 2. Możliwości technologiczne

  Studzienka w systemie AS może być: rewizyjna, odpływowa, lub osadnikowa i składać się z :

  • elementu górnego z rusztem z dnem lub bez dna,
  • elementów pośrednich – przelotowych "A",
  • elementu z dnem "B",
  • łapacza zanieczyszczeń.
 • 3. Informacja techniczna

  Wymiary:

  • długość: 675 mm,
  • szerokość zewnętrzna: 393 mm,
  • szerokość wewnętrzna: 303 mm,
  • wysokość: element górny 455, element przelotowy 445mm, element z dnem 450mm.

  Korpus studzienki - wykonany jest z betonu polimerowo - cementowego o klasie wytrzymałości C55/67. Materiał użyty do wykonania elementu wzmocniony jest włóknem szklanym alkalioodpornym, poprawiającym w znacznym stopniu właściwości betonu na zginanie i udarność.

  Beton charakteryzuje się wysoką odpornością na długotrwałe działanie mrozu oraz soli rozmrażających ("+R") oraz odpornością chemiczną w tym na substancje ropopochodne według normy PN-EN 858-1:2005.

  Ścianki korpusu zabezpieczone są zabarwionym impregnatem, który ogranicza odparowanie wody w okresie dojrzewania betonu, oraz dodatkowo chroni korytko przed agresywnością środowiska. Impregnat zwiększa także przyczepność ścianki zewnętrznej do obudowy betonowej. Stosowanie zabarwionego impregnatu ułatwia kontrolę prawidłowego wykonania zabezpieczenia. Korpusy studzienek zakończone są felcami "damskimi i męskimi", które umożliwiają wykonanie szczelnego połączenia elementów AS.

  Listwy wsporcze - wykonane są z profili stalowych, gorąco walcowanych, ocynkowanych ogniowo, które są zakotwione w ściankach korpusu. Konstrukcja ta zabezpiecza krawędzie studzienki i stanowi solidny element mocowania rusztów.

  Ruszty - żeliwne lakierowane, lub z powłoką KTL w kl. C250 kN, D400 kN, E600 kN i F900 kN.

  Mocowanie rusztów - wykonuje się śrubami nierdzewnymi wkręcanymi w ocynkowane, gwintowane gniazda, znajdujące się w listwach wsporczych. Gniazda mocujące są przelotowe - przystosowane do czyszczenia.

  Wbudowywanie studzienek - wykonuje się na ławie betonowej z obetonowaniem bocznym.

  Łączenie korytek - wykonuje się przy zastosowaniu zapraw mrozoodpornych i wodoszczelnych.

 • 4. Jakość, precyzja wykonania i inne

  Bardzo prosty, bezpieczny w montażu i w eksploatacji wyrób od początku do końca wyprodukowany z polskich materiałów przez rodzimą firmę jest bardzo wysokiej jakości.

  Najwyższą jakość produktów firma AS PPH A. Sobiesiak zapewnia dzięki stosowaniu "Betonu Wysokiej Wytrzymałości" oraz materiałów trwale zabezpieczonych przed korozją.

  Gwarancją najwyższej jakości jest również Certyfikat ISO 9001:2008.

 • 5. Bezpieczeństwo

  Zastosowanie studzienki wielofunkcyjnej AS nie stanowi zagrożenia bezpieczeństwa podczas robót montażowych, należy przy tym przestrzegać ogólnych przepisów BHP dla robót Budowlanych i Montażowych. Studzienka AS ze względu na solidny sposób mocowania rusztów jest absolutnie bezpieczna w trakcie eksploatacji nawierzchni.

  Studzienka wielofunkcyjna AS przy przestrzeganiu wytycznych do projektowania i instrukcji montażu, pozwoli uniknąć uciążliwych awarii i degradacji budowli, a konserwacja ograniczać się będzie jedynie do czyszczenia.