Studzienki wielofunkcyjne

wróć

Studzienki wielofunkcyjne, jak sama nazwa wskazuje, przystosowane są do wykorzystania na wiele sposobów. Oczywiście ich podstawowym zadaniem jest zbieranie wody opadowej, a następnie odprowadzanie z powierzchni dróg czy ulic. Odwodnienie punktowe to system, w którym najczęściej wykorzystuje się studzienki wielofunkcyjne. W zależności od potrzeb, studzienka będzie składać się z elementu górnego z rusztem, z elementów przelotowych „A”, elementów z dnem „B” oraz łapacza zanieczyszczeń. Studzienki wielofunkcyjne występują jako studnie rewizyjne, odpływowe lub osadnikowe. Aby dobrze spełniały swoje zadanie, umieszcza się je w najniższych punktach terenu i podłącza do rur kanalizacyjnych. Górę studzienek zawartych w naszej ofercie pokrywa kratka ściekowa, która zabezpiecza przed wpadnięciem do środka pieszych. Kratki są dostosowane kształtem do studzienki odpływowej oraz posiadają szczeliny, przez które jednocześnie może swobodnie wpływać woda, a pojazdy i piesi mogą poruszać się bez utrudnień.

Szczegółowe informacje o oferowanych studzienkach

Nasza oferta obejmuje studzienki odwadniające o różnych rozmiarach - o szerokości 100, 150, 200, 300 i 400mm. Korpus studzienek wykonany jest z betonu polimerowo - cementowego w klasie C55/67  i wzmocniony jest włóknem szklanym alkalioodpornym, które polepsza właściwości betonu na zginanie i udarność. Wykonanie ramek z profili gorącowalcowanych, ocynkowanych ogniowo, zakotwionych w ściankach korpusu odwodnienia, znacznie polepsza parametry wytrzymałościowe w stosunku do listew  żeliwnych i innych listew wykonanych np. z cienkich blach zimnogiętych. Natomiast ruszty wykonane są z żeliwa sferoidalnego, w klasach od B125 kN do F900 kN i są przykręcane na śruby ze stali nierdzewnej o podwyższonej wytrzymałości. Dlatego też oferowane przez nas studzienki wielofunkcyjne doskonale sprawdzają się do punktowego odwadniania dróg, ulic, parkingów, placów manewrowych oraz innych powierzchni. Dodatkowo nasze studzienki  posiadają otwory do odprowadzenia wody wyposażone w kielichy PVC z uszczelkami w bocznych ściankach lub dnie, a dzięki zastosowaniu betonu wysokiej wytrzymałości „BWW”, są odporne na działanie mrozu i soli rozmrażających („+R") według normy PN-EN 1433 oraz posiadają odporność chemiczną na substancje ropopochodne według normy PN-EN 858-1:2005.Wysokiej jakości materiały użyte do produkcji studzienek wielofunkcyjnych sprawiają, że systemy odwodnień punktowych służą latami bez uszkodzeń oraz awarii - nawet na obszarach użytkowanych przez ciężkie pojazdy.
Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z parametrami każdej z dostępnych w AS PPH studzienek. W przypadku dodatkowych pytań nasi specjaliści służą pomocą.