Studzienki wielofunkcyjne o szerokości 100, 150, 200, 300 i 400mm, które znajdą Państwo w naszej ofercie przeznaczone są do punktowego odwadniania dróg, ulic, parkingów, placów manewrowych itp. 

Produkty AS charakteryzuje najwyższa jakość. 
Korpus studzienek wykonany jest z betonu polimerowo - cementowego w klasie C55/67  i wzmocniony jest włóknem szklanym alkalioodpornym, które polepsza właściwości betonu na zginanie i udarność. 
Wykonanie ramek z profili gorącowalcowanych, ocynkowanych ogniowo, zakotwionych w ściankach korpusu odwodnienia, znacznie polepsza parametry wytrzymałościowe w stosunku do listew  żeliwnych i innych listew wykonanych np. z cienkich blach zimnogiętych. 

Ruszty wykonane są z żeliwa sferoidalnego, w klasie od B125 kN do F900 kN i są przykręcane na śruby ze stali nierdzewnej o podwyższonej wytrzymałości. 

Nasze studzienki  posiadają otwory do odprowadzenia wody wyposażone w kielichy PVC z uszczelkami w bocznych ściankach lub dnie. 
Studzienki mogą  występować jako studnie odpływowe lub osadnikowe i mogą być dodatkowo wyposażone w łapacz zanieczyszczeń.

Zaletą systemu jest odporność betonu na długotrwałe działanie mrozu i soli rozmrażających („+R") według normy PN-EN 1433 oraz odporność chemiczna betonu w tym substancje ropopochodne według normy PN-EN 858-1:2005.

Jesteśmy producentem nowoczesnych odwodnień liniowych i punktowych - odwodnienia stosowane do odprowadzania wody z dróg, placów i garaży. Nasze produkty posiadają wszelkie atesty i wymagania W ofercie m.in.: odwodnienia liniowe drogowe; odwodnienia z rusztem, odwodnienia garażowe, odwodnienia szczelinowe, tunelowe - w ofercie również acodreny, korytka odwadniające, korytka ściekowe, korytko betonowe i żelbetowe, studzienki punktowe.