AS-100 Typ I

wróć
Menu produktowe

Akcesoria

ODWODNIENIE ŻELBETOWE Z RUSZTEM AS-100 TYP I

Oznakowanie CE- Norma PN-EN 1433:2005
Deklaracja Właściwości Użytkowych
Atest Higieniczny B-BK-60211-0323/21
Nr Katalogowy AF

Pozycja: AF
Korytka o szerokości wewnętrznej 100mm
AF.I.Nr elementuKORYTKA AS-100 Typ ISzerokość [mm]Wysokość [mm]Długość [mm]Przekrój poprzeczny [cm2]Powierzchnia wlotowa [cm2/mb]Masa [kg]Ruszty i pokrywy żeliwne
AF.I.1. 1.07.1 bez spadku 292 383 1000 256 434 202.0  
AF.I.2.  1.1  bez spadku 292 363  1000 236 434 193.0  kl.B125-4.3kg
AF.I.3. 0.1.07.1  górny element studzienki  292 383 1000 256/592* 434 184.0 kl.C250-4.9kg
AF.I.4. 0.1.1  górny element studzienki 292 363 1000 236/592* 434 175.0 kl.D400-6.6kg
AF.I.5. -  dekiel z odpływem nr 1.07.1 292 383 - - - 7.0 kl.E600-7.1kg
AF.I.6. -  dekiel z odpływem 1.1 292 363 - - - 5.0 kl.F900-9.3kg
AF.I.7. -  dekiel ślepy nr 1.07.1  292 383 - - - 8.0  
AF.I.8. -  dekiel ślepy nr 1.1  292 363 - - - 6.0  

 

* powierzchnia wlotu do studzienki

 

Elementy studzienki

AF.II.Nr elementuELEMENTY STUDZIENKISzerokość [mm]Wysokość [mm]Długość [mm]Masa [kg]
AF.II.1. A przelotowy bez odpływu 292 440 766 169
AF.II.2. A przelotowy z odpływem z boku 292 440 766 162
AF.II.3. A przelotowy z odpływem czołowym 292 440 766 162
AF.II.4. B z dnem; bez odpływu 292 450 766 193
AF.II.5. B z dnem; z odpływem z boku 292 450 766 186
AF.II.6. B z dnem; z odpływem czołowym 292 450 766 186
AF.II.7.  - łapacz zanieczyszczeń 70 250 400  3.0
Specyfikacja
 • 1. Przeznaczenie - miejsce zastosowania
  Zastosowanie na obszarach takich jak: powierzchnie magazynowe, drogi, ulice, parkingi, wjazdy, stacje paliw, place manewrowe, myjnie samochodowe oraz na powierzchniach narażonych na wyjątkowo silne obciążenia jak lotniska, doki przeładunkowe, bazy wojskowe itp
 • 2. Możliwości technologiczne
  • elementy bez spadku wewnętrznego,
  • możliwość łączenia elementów pod kątem i połączeń kaskadowych
  • studzienki z łapaczami zanieczyszczeń, dekle z króćcem, dekle zaślepiające
  • korpusy z otworami w dnie lub w bocznych ściankach - do odprowadzania wody
 • 3. Informacja techniczna

  Wymiary:

  • szerokość wewnętrzna: 102 mm.
  • szerokość zewnętrzna: 292 mm,
  • wysokość: 383, 363 mm,
  • długość: 1000 mm.

  Korytka żelbetowe z rusztem - "Typu I" są zbrojone i nie wymagają obetonowania bocznego, a jedynie wykonania ławy.

  Odwodnienia wytworzone są z betonu polimerowo - cementowego o klasie wytrzymałości C55/67.

  Materiał użyty do wykonania elementów wzmocniony jest włóknem szklanym alkalioodpornym poprawiającym w znacznym stopniu właściwości korytka na zginanie i udarność.

  Beton charakteryzuje się wysoką odpornością na długotrwałe działanie mrozu oraz soli rozmrażających ("+R") oraz odpornością chemiczną w tym na substancje ropopochodne według normy PN-EN 858-1:2005.

  Korpusy korytek zakończone są specjalnym wgłębieniem umożliwiającym wykonanie szczelnego połączenia elementów odwodnienia AS.

  Listwy wsporcze - wykonane są z profili stalowych, gorącowalcowanych, ocynkowanych ogniowo, które są zakotwione w ściankach korpusu. Konstrukcja ta zabezpiecza krawędzie korytka i stanowi solidny element mocowania rusztów.

  Ruszty - z żeliwa sferoidalnego, lakierowane lub z powłoką KTL występują w kl. B125 kN, C250 kN, D400 kN, E600 kN i F900 kN.

  Mocowanie rusztów - wykonuje się śrubami nierdzewnymi o podwyższonej wytrzymałości, wkręcanymi w ocynkowane, gwintowane gniazda, znajdujące się w listwach wsporczych. Śruby te zapewniają blokadę przesuwu kratek, eliminację występowania luzów i "klawiszowania". Gniazda mocujące są przelotowe - przystosowane do czyszczenia. 

  Wbudowywanie korytek - należy wykonywać na ławie betonowej zgodnie z informacją w katalogu.

  Łączenie korytek - przy zastosowaniu zapraw mrozoodpornych i wodoszczelnych.
 • 4. Jakość, precyzja wykonania i inne

  Bardzo prosty, bezpieczny w montażu i w eksploatacji wyrób od początku do końca wyprodukowany z polskich materiałów przez rodzimą firmę jest bardzo wysokiej jakości.

  Najwyższą jakość produktów firma AS PPH A. Sobiesiak zapewnia dzięki stosowaniu "Betonu Wysokiej Wytrzymałości" oraz materiałów trwale zabezpieczonych przed korozją.

  Gwarancją najwyższej jakości jest również Certyfikat ISO 9001:2008.

 • 5. Bezpieczeństwo

  Stosowanie odwodnienia AS nie stanowi zagrożenia bezpieczeństwa podczas robót montażowych, należy przy tym przestrzegać ogólnych przepisów BHP dla robót Budowlanych i Montażowych.

  Odwodnienie systemem AS przy przestrzeganiu wytycznych do projektowania i instrukcji montażu, pozwoli uniknąć uciążliwych awarii i degradacji budowli, a konserwacja ograniczać się będzie do czyszczenia korytek raz w roku.