Odwodnienia szczelinowe monolityczne AS o wymiarach wewnętrznych 100, 150, 250 i 300mm w klasie wytrzymałości D 400kN - F 900 kN, które znajdują się w naszej ofercie mają zastosowanie na obszarach narażonych na wyjątkowo silne obciążenia takich jak: lotniska, powierzchnie magazynowe, drogi, ulice, place manewrowe, myjnie samochodowe,  itp. 

Odwodnienie liniowe wykonane jest z betonu polimerowo - cementowego w klasie C55/67, który jest wzmocniony włóknem szklanym alkalioodpornym, które polepsza właściwości betonu na zginanie i udarność. Oferowane przez nas szczelinowe monolityczne odwodnienia liniowe „typu I” nie wymagają dodatkowego obetonowania bocznego, co powoduje przyspieszenie i zmniejszenie kosztów montażu. 
Zaletą odwodnień monolitycznych AS jest również brak efektu wyrywania rusztów przy skręcaniu kołem. Odwodnienia liniowe AS  posiadają wykonanie wnętrza z PVC, które powoduje zwiększenie odporności chemicznej i poprawienie właściwości hydraulicznych dzięki gładkiej powierzchni.

 

Zaletą systemu odwodnień AS jest odporność betonu na długotrwałe działanie mrozu i soli rozmrażających ("+R") według normy PN-EN 1433. Korytka AS posiadają również odporność chemiczną betonu w tym na substancje ropopochodne według normy PN-EN 858-1:2005.

Łączenie elementów odbywa się  za pomocą kielichów na gumową uszczelkę i nie wymaga dodatkowego uszczelnienia. Istnieje możliwość łączenia elementów odwodnień pod kątem za pomocą studzienek wielofunkcyjnych, które służą również do odprowadzenia wody oraz jako elementy rewizyjne. 



Jesteśmy producentem nowoczesnych odwodnień liniowych i punktowych - odwodnienia stosowane do odprowadzania wody z dróg, placów i garaży. Nasze produkty posiadają wszelkie atesty i wymagania W ofercie m.in.: odwodnienia liniowe drogowe; odwodnienia z rusztem, odwodnienia garażowe, odwodnienia szczelinowe, tunelowe - w ofercie również acodreny, korytka odwadniające, korytka ściekowe, korytko betonowe i żelbetowe, studzienki punktowe.