AS-400

wróć
Menu produktowe

Akcesoria

KORYTKA AS-400

znakowanie CE- Norma PN-EN 1433:2005
Deklaracja Właściwości Użytkowych
Atest Higieniczny B-BK-60211-0323/21
Nr Katalogowy E.I.

Pozycja: E
Korytka o szerokości wewnętrznej 400m
E.I.Nr elementuKORYTKA AS-400Szerokość [mm]Wysokość [mm]Długość [mm]Przekrój poprzeczny [cm2]Powierzchnia wlotowa [cm2/mb]Masa [kg]Ruszty żeliwne
E.I.1. 1.03.1 bez spadku 545 645 665 2160 18381; 24942 162,5  
E.I.2. 1.07.1 bez spadku 545 585 665 1919 18381; 24942 159,5  
E.I.3. 1.1 bez spadku 493 525 665 1677 18381; 24942 131,5  
E.I.4. 0.1.03.1 górny element studzienki 545 645 665 2160/1918* 18381; 24942   Ruszty szczelinowe
E.I.5. 0.1.07.1 górny element studzienki 545 585 665 1919/1918* 18381; 24942   kl.D400-28.2 kg
E.I.6. 0.1.1 górny element studzienki 493 525 665 1677/1918* 18381; 24942   kl.F900-49.8 kg
E.I.7. - dekiel z odpływem nr 1.03.1 545 645 - - -    
E.I.8. - dekiel z odpływem nr 1.07.1 545 585 - - -   Ruszty kratowe
E.I.9. - dekiel z odpływem nr 1.1 493 525 - - -   kl.D400-27.9 kg
E.I.10. - dekiel ślepy nr 1.03.1 545 645 - - -    
E.I.11. - dekiel ślepy nr 1.07.1 545 585 - - -    
E.I.12. - dekiel ślepy nr 1.1 545 525 - - -    

* powierzchnia wlotu do studzienki
1 - ruszt szczelinowy
2 - ruszt kratowy

Elementy studzienki

E.II.Nr elementuELEMENTY STUDZIENKISzerokość [mm]Wysokość [mm]Długość [mm]Masa [kg]
E.II.1. A przelotowy bez odpływu 493 485 675 113.5
E.II.2. A przelotowy z odpływem z boku 493 485 675 110.0
E.II.3. A przelotowy z odpływem czołowym 493 485 675 110.0
E.II.4. B z dnem; bez odpływu 493 495 675 147.5
E.II.5. B z dnem; z odpływem z boku 493 495 675 144.0
E.II.6. B z dnem; z odpływem czołowym 493 495 675 144.0
E.II.7. - łapacz zanieczyszczeń 370 350 400 8.0
Specyfikacja
 • 1. Przeznaczenie - miejsce zastosowania

  odwodnienie dróg, ulic, garaży, parkingów, wjazdów, stacji paliw, powierzchni magazynowych, placów manewrowych, myjni samochodowych itp.

 • 2. Możliwości technologiczne
  • elementy bez spadku wewnętrznego
  • możliwość łączenia elementów pod kątem i połączeń kaskadowych
  • studzienki z łapaczami zanieczyszczeń, dekle z króćcem, dekle zaślepiające
  • korpusy z otworami w dnie lub w bocznych ściankach - do odprowadzania wody
 • 3. Informacja techniczna

  Wymiary:

  • długość: 665 mm
  • szerokość zewnętrzna: 545; 493 mm
  • szerokość wewnętrzna: 403 mm
  • wysokość: 645, 585, 525 mm

  Korpus korytka - wykonany jest z betonu polimerowo - cementowego o klasie wytrzymałości C55/67. Materiał użyty do wykonania elementów wzmocniony jest włóknem szklanym alkalioodpornym poprawiającym w znacznym stopniu właściwości korytka na zginanie i udarność.

  Beton charakteryzuje się wysoką odpornością na długotrwałe działanie mrozu oraz soli rozmrażających ("+R") oraz odpornością chemiczną w tym na substancje ropopochodne według normy PN-EN 858-1:2005.

  Ścianki korpusu zabezpieczone są zabarwionym impregnatem, który ogranicza odparowanie wody w okresie dojrzewania betonu oraz dodatkowo chroni korytko przed agresywnością środowiska. Impregnat zwiększa także przyczepność ścianki zewnętrznej do obudowy betonowej. Stosowanie zabarwionego impregnatu ułatwia kontrolę prawidłowego wykonania zabezpieczenia.Korpusy korytek zakończone są specjalnym wgłębieniem umożliwiającym wykonanie szczelnego połączenia elementów odwodnienia AS.

  Listwy wsporcze - wykonane są z profili stalowych, gorąco walcowanych, ocynkowanych ogniowo, które są zakotwione w ściankach korpusu. Konstrukcja ta zabezpiecza krawędzie korytka i stanowi solidny element mocowania rusztów.

  Ruszty - z żeliwa sferoidalnego, lakierowane lub z powłoką KTL w kl. C250 kN, D400 kN, E600 kN i F900 kN.

  Mocowanie rusztów - wykonuje się śrubami nierdzewnymi o podwyższonej wytrzymałości, wkręcanymi w ocynkowane, gwintowane gniazda, znajdujące się w listwach wsporczych. Śruby te zapewniają blokadę przesuwu kratek, eliminację występowania luzów i „klawiszowania”. Gniazda mocujące są przelotowe - przystosowane do czyszczenia.

  Wbudowywanie korytek - na ławie betonowej z obetonowaniem bocznym należy wykonywać zgodnie z informacją w katalogu.

  Łączenie korytek - wykonuje się przy zastosowaniu zapraw mrozoodpornych i wodoszczelnych

 • 4. Jakość, precyzja wykonania i inne

  Bardzo prosty, bezpieczny w montażu i w eksploatacji wyrób od początku do końca wyprodukowany z polskich materiałów przez rodzimą firmę jest bardzo wysokiej jakości.

  Najwyższą jakość produktów firma AS PPH A. Sobiesiak zapewnia dzięki stosowaniu "Betonu Wysokiej Wytrzymałości" oraz materiałów trwale zabezpieczonych przed korozją.
  Gwarancją najwyższej jakości jest również Certyfikat ISO 9001:2008.

 • 5. Bezpieczeństwo

  Stosowanie odwodnienia AS nie stanowi zagrożenia bezpieczeństwa podczas robót montażowych, należy przy tym przestrzegać ogólnych przepisów BHP dla robót Budowlanych i Montażowych. Odwodnienia AS ze względu na solidny sposób mocowania rusztów są absolutnie bezpieczne w trakcie eksploatacji nawierzchni.

  Odwodnienie systemem AS przy przestrzeganiu wytycznych do projektowania i instrukcji montażu, pozwoli uniknąć uciążliwych awarii i degradacji budowli, a konserwacja ograniczać się będzie do czyszczenia korytek raz w roku.