AS-300

wróć
Menu produktowe

Akcesoria

KORYTKA AS-300

znakowanie CE- Norma PN-EN 1433:2005
Deklaracja Właściwości Użytkowych
Atest Higieniczny B-BK-60211-0323/21
Nr Katalogowy D.I.

Pozycja: D
Korytka o szerokości wewnętrznej 300mm
D.I.Nr elementuKORYTKA AS-300Szerokość [mm]Wysokość [mm]Długość [mm]Przekrój poprzeczny [cm2]Powierzchnia wlotowa [cm2/mb]Masa [kg]Ruszty i pokrywy żeliwne
D.I.0. 1.01.1 bez spadku 393 645 665 1616 1352 145  
D.I.1. 1.03.1 bez spadku 393 585 665 1434 1352 130  
D.I.2. 1.07.1 bez spadku 393 525 665 1252 1352 120  
D.I.3. 1.1 bez spadku 393 465 665 1070 1352 111  
D.I.4.  10.1 bez spadku 393 405 665 888 1352 99  
D.I.5.  2.1 bez spadku 393 345 665 706 1352 91  
D.I.6. 0.1.01.1 górny element studzienki 393 645 665 1616 1352 112  
D.I.7. 0.1.03.1 górny element studzienki 393 585 665 1434/1425* 1352 97  
D.I.8.  0.1.07.1 górny element studzienki 393 525 665 1252/1425* 1352 87 kl.C250-18.6kg
D.I.9.  0.1.1 górny element studzienki 393 465 665 1070/1425* 1352 81 kl.D400-22.6kg
D.I.10.   0.10.1 górny element studzienki 393 405  665 888/1425* 1352 70 kl.E600-28.8kg
D.I.11.  0.2.1 górny element studzienki 393 345  665 707/1425* 1352 61 kl.F900-39.9kg
D.I.12. - dekiel z odpływem nr 1.03.1 393 585 - - - 15  
D.I.13. - dekiel z odpływem nr 1.07.1 393 525 - - - 13  
D.I.14. - dekiel z odpływem nr 1.1 393 465 - - - 11  
D.I.15. - dekiel z odpływem nr 10.1 393 405 - - - 9  
D.I.16. - dekiel z odpływem nr 2.1 393 345 - - - 7  
D.I.17. -  dekiel ślepy nr 1.03.1  393 585 - - - 20  
D.I.18. -  dekiel ślepy nr 1.07.1  393 525 - - - 18  
D.I.19. -  dekiel ślepy nr 1.1 393 465 - - - 16  
D.I.20. - dekiel ślepy nr 10.1  393 405 - - - 14  
D.I.21. - dekiel ślepy nr 2.1 393 345 - - - 12  

* powierzchnia wlotu do studzienki

Elementy studzienki

D.III.Nr elementuELEMENTY STUDZIENKISzerokość [mm]Wysokość [mm]Długość [mm]Masa [kg]
D.III.1. A przelotowy bez odpływu 393 440 675 97
D.III.2. A przelotowy z odpływem z boku 393 440 675 91
D.III.3. A przelotowy z odpływem czołowym 393 440 675 91
D.III.4. B z dnem; bez odpływu 393 450 675 120
D.III.5. B z dnem; z odpływem z boku 393 450 675 114
D.III.6. B z dnem; z odpływem czołowym 393 450 675 114
D.III.7. - łapacz zanieczyszczeń 270 350 400  6.7
Specyfikacja
 • 1. Przeznaczenie - miejsce zastosowania
  odwodnienie dróg, ulic, garaży, parkingów, wjazdów, stacji paliw, powierzchni magazynowych, placów manewrowych, myjni samochodowych itp.
 • 2. Możliwości technologiczne
  • elementy bez spadku wewnętrznego
  • możliwość łączenia elementów pod kątem i połączeń kaskadowych
  • studzienki z łapaczami zanieczyszczeń, dekle z króćcem, dekle zaślepiające
  • korpusy z otworami w dnie lub w bocznych ściankach - do odprowadzania wody
 • 3. Informacja techniczna

  Wymiary:

  • długość: 665 mm
  • szerokość zewnętrzna: 393 mm
  • szerokość wewnętrzna: 303 mm
  • wysokość: 645, 585, 525, 465, 405, 345 mm

  Korpus korytka - wykonany jest z betonu polimerowo - cementowego o klasie wytrzymałości C55/67. Materiał użyty do wykonania elementów wzmocniony jest włóknem szklanym alkalioodpornym poprawiającym w znacznym stopniu właściwości korytka na zginanie i udarność.

  Beton charakteryzuje się wysoką odpornością na długotrwałe działanie mrozu oraz soli rozmrażających ("+R") oraz odpornością chemiczną w tym na substancje ropopochodne według normy PN-EN 858-1:2005.

  Ścianki korpusu zabezpieczone są zabarwionym impregnatem, który ogranicza odparowanie wody w okresie dojrzewania betonu oraz dodatkowo chroni korytko przed agresywnością środowiska. Impregnat zwiększa także przyczepność ścianki zewnętrznej do obudowy betonowej. Stosowanie zabarwionego impregnatu ułatwia kontrolę prawidłowego wykonania zabezpieczenia.Korpusy korytek zakończone są specjalnym wgłębieniem umożliwiającym wykonanie szczelnego połączenia elementów odwodnienia AS.

  Listwy wsporcze - wykonane są z profili stalowych, gorąco walcowanych, ocynkowanych ogniowo, które są zakotwione w ściankach korpusu. Konstrukcja ta zabezpiecza krawędzie korytka i stanowi solidny element mocowania rusztów.

  Ruszty - z żeliwa sferoidalnego, lakierowane lub z powłoką KTL w kl. C250 kN, D400 kN, E600 kN i F900 kN.

  Mocowanie rusztów - wykonuje się śrubami nierdzewnymi o podwyższonej wytrzymałości, wkręcanymi w ocynkowane, gwintowane gniazda, znajdujące się w listwach wsporczych. Śruby te zapewniają blokadę przesuwu kratek, eliminację występowania luzów i „klawiszowania”. Gniazda mocujące są przelotowe - przystosowane do czyszczenia.

  Wbudowywanie korytek - na ławie betonowej z obetonowaniem bocznym należy wykonywać zgodnie z informacją w katalogu.

  Łączenie korytek - wykonuje się przy zastosowaniu zapraw mrozoodpornych i wodoszczelnych.

 • 4. Jakość, precyzja wykonania i inne

  Bardzo prosty, bezpieczny w montażu i w eksploatacji wyrób od początku do końca wyprodukowany z polskich materiałów przez rodzimą firmę jest bardzo wysokiej jakości.

  Najwyższą jakość produktów firma AS PPH A. Sobiesiak zapewnia dzięki stosowaniu "Betonu Wysokiej Wytrzymałości" oraz materiałów trwale zabezpieczonych przed korozją.
  Gwarancją najwyższej jakości jest również Certyfikat ISO 9001:2008.

 • 5. Bezpieczeństwo

  Stosowanie odwodnienia AS nie stanowi zagrożenia bezpieczeństwa podczas robót montażowych, należy przy tym przestrzegać ogólnych przepisów BHP dla robót Budowlanych i Montażowych. Odwodnienia AS ze względu na solidny sposób mocowania rusztów są absolutnie bezpieczne w trakcie eksploatacji nawierzchni.

  Odwodnienie systemem AS przy przestrzeganiu wytycznych do projektowania i instrukcji montażu, pozwoli uniknąć uciążliwych awarii i degradacji budowli, a konserwacja ograniczać się będzie do czyszczenia korytek raz w roku.