AS-200 ze spadkiem 3.2%

wróć
Menu produktowe

Akcesoria

KORYTKO AS-200 ze spadkiem

Oznakowanie CE- Norma PN-EN 1433:2005
Deklaracja Właściwości Użytkowych
Atest Higieniczny B-BK-60211-0323/21
Nr Katalogowy C.II.

Pozycja: C
Korytka o szerokości wewnętrznej 200mm
C.II.Nr elementuKORYTKA AS-200 ze spadkiemSzerokość [mm]Wysokość [mm]Długość [mm]Przekrój poprzeczny [cm2]Powierzchnia wlotowa [cm2/mb]Masa [kg]Ruszty żeliwne
C.II.1. 1.00-1.09 korytka ze spadkiem 3,2% 292 530-335 665 845-457 883 99.3-76.5  
C.II.2. 1.01.1 korytko bez spadku 292 508 665 801 883 94.1  
C.II.3. 1.03.1 korytko bez spadku 292 465 665 714 883 90.2  
C.II.4. 1.05.1 korytko bez spadku 292 424 665 631 883 86.1  
C.II.5.  0.1.00 górny element studzienki 292 530  665 845/950* 883 92.3  
C.II.6. 0.1.01.1  górny element studzienki 292 508 665 801/950* 883 72.2  
C.II.7.  0.1.03.1 górny element studzienki 292 465 665 714/950* 883 68.3 kl.C250-10.4kg
C.II.8. 0.1.05.1 górny element studzienki 292 424 665 630/950* 883 64.4 kl.D400-11.6kg
C.II.9. - dekiel z odpływem nr 1.00 292 530 - - - 10.8 kl.E600-15.2kg
C.II.10. -  dekiel z odpływem nr 1.01.1 292 508 - - - 10.5 kl.F900-17.6kg
C.II.11. - dekiel z odpływem nr 1.03.1 292 465 - - - 10.3  
C.II.12. -  dekiel z odpływem nr 1.05.1 292 424 - - - 10.0  
C.II.13. -  dekiel ślepy nr 1.00 292 530 - - - 13.3  
C.II.14. - dekiel ślepy nr 1.01.1 292 508 - - - 13.0  
C.II.15. -  dekiel ślepy nr 1.03.1  292 465 - - -  12.7  
C.II.16. -  dekiel ślepy nr 1.05.1 292  424 - - -  12.4  
C.II.17. -  dekiel ślepy nr 1.09 292 335 - - - 10.0  

 * powierzchnia wlotu do studzienki

Elementy studzienki

C.IVNr elementuELEMENTY STUDZIENKISzerokość [mm]Wysokość [mm]Długość [mm]Masa [kg]
C.IV.1. A przelotowy bez odpływu 292 320 680 61.9
C.IV.2. A przelotowy z odpływem z boku 292 320 680 60.4
C.IV.3. A przelotowy z odpływem czołowym 292 320 680 60.4
C.IV.4. B z dnem; bez odpływu 292 330 680 77.6
C.IV.5. B z dnem; z odpływem z boku 292 330 680 76.1
C.IV.6. B z dnem; z odpływem czołowym 292 330 680 76.1
C.IV.7.  - łapacz zanieczyszczeń  170  250  400 3.8
Specyfikacja
 • 1. Przeznaczenie - miejsce zastosowania
  odwodnienie dróg, ulic, garaży, parkingów, wjazdów, stacji paliw, powierzchni magazynowych, placów manewrowych, myjni samochodowych itp.
 • 2. Możliwości technologiczne
  • elementy ze spadkiem wewnętrznym 3,2%
  • możliwość łączenia elementów pod kątem
  • studzienki z łapaczami zanieczyszczeń, dekle z króćcami, dekle zaślepiające
  • korpusy z otworami w dnie lub w bocznych ściankach - do odprowadzania wody
  • oznakowanie i numeracja poszczególnych korytek umożliwia montaż elementów w odpowiednie systemy
 • 3. Informacja techniczna

  Wymiary:

  • długość: 665 mm
  • szerokość zewnętrzna: 292 mm
  • szerokość wewnętrzna: 202 mm
  • wysokość: od 530 mm do 335 mm (spadek wewnętrzny 3,2%)
  • h= 508; 465 i 424 mm (spadek wewnętrzny 0%)

  Korpus korytka - wykonany jest z betonu polimerowo - cementowego o klasie wytrzymałości C55/67. Materiał użyty do wykonania elementów wzmocniony jest włóknem szklanym alkalioodpornym poprawiającym w znacznym stopniu właściwości korytka na zginanie i udarność.

  Beton charakteryzuje się wysoką odpornością na długotrwałe działanie mrozu oraz soli rozmrażających ("+R") oraz odpornością chemiczną w tym na substancje ropopochodne według normy PN-EN 858-1:2005.

  Ścianki korpusu zabezpieczone są zabarwionym impregnatem, który ogranicza odparowanie wody w okresie dojrzewania betonu oraz dodatkowo chroni korytko przed agresywnością środowiska. Impregnat zwiększa także przyczepność ścianki zewnętrznej do obudowy betonowej. Stosowanie zabarwionego impregnatu ułatwia kontrolę prawidłowego wykonania zabezpieczenia. Korpusy korytek zakończone są felcami "damskimi i męskimi", które umożliwiają wykonanie szczelnego połączenia elementów odwodnienia AS.

  Listwy wsporcze - wykonane są z profili stalowych, gorąco walcowanych, ocynkowanych ogniowo, które są zakotwione w ściankach korpusu. Konstrukcja ta zabezpiecza krawędzie korytka i stanowi solidny element mocowania rusztów.

  Ruszty - z żeliwa sferoidalnego, lakierowane lub z powłoką KTL występują w kl. C250 kN, D400 kN, E600 i F900 kN.

  Mocowanie rusztów - wykonuje się śrubami nierdzewnymi o podwyższonej wytrzymałości, wkręcanymi w ocynkowane, gwintowane gniazda, znajdujące się w listwach wsporczych. Śruby te zapewniają blokadę przesuwu kratek, eliminację występowania luzów i „klawiszowania”. Gniazda mocujące są przelotowe - przystosowane do czyszczenia.

  Wbudowywanie korytek - na ławie betonowej z obetonowaniem bocznym należy wykonywać zgodnie z informacją w katalogu.

  Łączenie korytek - wykonuje się przy zastosowaniu zapraw mrozoodpornych i wodoszczelnych.

 • 4. Jakość, precyzja wykonania i inne

  Bardzo prosty, bezpieczny w montażu i w eksploatacji wyrób od początku do końca wyprodukowany z polskich materiałów przez rodzimą firmę jest bardzo wysokiej jakości.

  Najwyższą jakość produktów firma AS PPH A. Sobiesiak zapewnia dzięki stosowaniu "Betonu Wysokiej Wytrzymałości" oraz materiałów trwale zabezpieczonych przed korozją.

  Gwarancją najwyższej jakości jest również Certyfikat ISO 9001:2008.

 • 5. Bezpieczeństwo

  Stosowanie odwodnienia AS nie stanowi zagrożenia bezpieczeństwa podczas robót montażowych, należy przy tym przestrzegać ogólnych przepisów BHP dla robót Budowlanych i Montażowych. Odwodnienia AS ze względu na solidny sposób mocowania rusztów są absolutnie bezpieczne w trakcie eksploatacji nawierzchni.

  Odwodnienie systemem AS przy przestrzeganiu wytycznych do projektowania i instrukcji montażu, pozwoli uniknąć uciążliwych awarii i degradacji budowli, a konserwacja ograniczać się będzie do czyszczenia korytek raz w roku.