AS-100

wróć
Menu produktowe

Akcesoria

KORYTKA AS-100

Oznakowanie CE- Norma PN-EN 1433:2005
Deklaracja Właściwości Użytkowych
Atest Higieniczny B-BK-60211-0323/21
Nr Katalogowy A.I.

Pozycja: A
Korytka o szerokości wewnętrznej 100mm
A.I.Nr elementuKORYTKA AS-100Szerokość [mm]Wysokość [mm]Długość [mm]Przekrój poprzeczny [cm2]Powierzchnia wlotowa [cm2/mb]Masa [kg]Ruszty żeliwne
A.I.1. 1-25 ze spadkiem 0,6% 162 315 - 215 665 251-149 434 39.9-30.8  
A.I.2. 1.1 bez spadku 162 315 665 251 434 39.9  
A.I.3. 5.1 bez spadku 162 295 665 231 434 38.3  
A.I.4. 10.1 bez spadku 162 275 665 210 434 37.3  
A.I.5. 15.1 bez spadku 162 255 665 190 434 35.3  
A.I.6. 20.1 bez spadku 162 235 665 169 434 32.4  
A.I.7. 25.1 bez spadku 162 215 665 149 434 30.8  
A.I.8. 25.1A łączące nr 25.1 z AS-B100 162 215 665 149 434 31.5  
A.I.9. 0.1.1 górny element studzienki 162 315 665 251/475* 434 32.7  
A.I.10. 0.5.1 górny element studzienki 162 295 665 231/475* 434 31.1  
A.I.11. 0.10.1 górny element studzienki 162 275 665 210/475* 434 30.1  
A.I.12. 0.15.1 górny element studzienki 162 255 665 190/475* 434 28.1 kl.B125-3.0kg
A.I.13. 0.20.1 górny element studzienki 162 235 665 169/475* 434 25.2 kl.C250-3.4kg
A.I.14. 0.25.1 górny element studzienki 162 215 665 149/475* 434 23.6 kl.D400-4.4kg
A.I.15.  - dekiel z odpływem nr 1.1 162 315  - - - 2.8 kl.E600-4.8kg
A.I.16.  - dekiel z odpływem nr 5.1 162 295  -  -  - 2.4 kl.F900-6.2kg
A.I.17.  - dekiel z odpływem nr 10.1 162 275  -  -  - 2.0  
A.I.18.  - dekiel z odpływem nr 15.1 162 255  -  -  - 1.6  
A.I.19.  - dekiel z odpływem nr 20.1 162 235  -  -  - 1.2  
A.I.20.  - dekiel z odpływem nr 25.1 162 215  -  -  - 0.8  
A.I.21.  - dekiel ślepy nr 1.1 162 315  -  -  - 4.0  
A.I.22.  - dekiel ślepy nr 5.1 162 295  -  -  - 3.6  
A.I.23.  - dekiel ślepy nr 10.1 162 275  -  -  - 3.2  
A.I.24.  - dekiel ślepy nr 15.1 162 255  -  -  - 2.8  
A.I.25.  - dekiel ślepy nr 20.1 162 235  -  -  - 2.4  
A.I.26.  - dekiel ślepy nr 25.1 162 215  -  -  - 2.0  

* powierzchnia wlotu do studzienki


Elementy studzienki

A.V.Nr elementuELEMENTY STUDZIENKISzerokość [mm]Wysokość [mm]Długość [mm]Masa [kg]
A.V.1. A przelotowy bez odpływu 162 320 680 38.4
A.V.2. A przelotowy z odpływem z boku 162 320 680 37.3
A.V.3. A przelotowy z odpływem czołowym 162 320 680 37.0
A.V.4. B z dnem; bez odpływu 162 330 680 49.9
A.V.5. B z dnem; z odpływem z boku 162 330 680 48.8
A.V.6. B z dnem; z odpływem czołowym 162 330 680 48.5
A.V.7.  - łapacz zanieczyszczeń  70 250 400 3.0
Specyfikacja
 • 1. Przeznaczenie - miejsce zastosowania
  odwodnienie dróg, ulic, garaży, parkingów, wjazdów, stacji paliw, powierzchni magazynowych, placów manewrowych, myjni samochodowych itp.
 • 2. Możliwości technologiczne
  • elementy ze spadkiem wewnętrznym 0,6%
  • elementy bez spadku wewnętrznego
  • możliwość łączenia elementów pod kątem
  • studzienki z łapaczami zanieczyszczeń, dekle z króćcem, dekle zaślepiające
  • korpusy z otworami w dnie lub w bocznych ściankach - do odprowadzania wody
  • oznakowanie i numeracja umożliwia montaż elementów w odpowiednie systemy
 • 3. Informacja techniczna

  Wymiary:

  • długość: 665 mm
  • szerokość zewnętrzna: 162 mm
  • szerokość wewnętrzna: 102 mm
  • wysokość: od 315 mm do 215 mm (spadek wewnętrzny 0,6%)
  • h= 315; 295; 275; 255; 235 i 215 mm (spadek wewnętrzny 0%)

  Korpus korytka - wykonany jest z betonu polimerowo - cementowego o klasie wytrzymałości C55/67. Materiał użyty do wykonania elementów wzmocniony jest włóknem szklanym alkalioodpornym poprawiającym w znacznym stopniu właściwości korytka na zginanie i udarność. 

  Beton charakteryzuje się wysoką odpornością na długotrwałe działanie mrozu oraz soli rozmrażających ("+R") oraz odpornością chemiczną w tym na substancje ropopochodne według normy PN-EN 858-1:2005.

  Ścianki korpusu zabezpieczone są zabarwionym impregnatem, który ogranicza odparowanie wody w okresie dojrzewania betonu oraz dodatkowo chroni korytko przed agresywnością środowiska. Impregnat zwiększa także przyczepność ścianki zewnętrznej do obudowy betonowej. Stosowanie zabarwionego impregnatu ułatwia kontrolę prawidłowego wykonania zabezpieczenia. Korpusy korytek zakończone są felcami "damskimi i męskimi", które umożliwiają wykonanie szczelnego połączenia elementów odwodnienia AS.

  Listwy wsporcze - wykonane są z profili stalowych, gorąco walcowanych, ocynkowanych ogniowo, które są zakotwione w ściankach korpusu. Konstrukcja ta zabezpiecza krawędzie korytka i stanowi solidny element mocowania rusztów.

  Ruszty - z żeliwa sferoidalnego, z powłoką KTL występują w kl. B125 kN, C250 kN, D400 kN, E600 kN i F900 kN.

  Mocowanie rusztów - wykonuje się śrubami nierdzewnymi o podwyższonej wytrzymałości, wkręcanymi w ocynkowane, gwintowane gniazda, znajdujące się w listwach wsporczych. Śruby te zapewniają blokadę przesuwu kratek, eliminację występowania luzów i „klawiszowania”. Gniazda mocujące są przelotowe - przystosowane do czyszczenia. 

  Wbudowywanie korytek - na ławie betonowej z obetonowaniem bocznym należy wykonywać zgodnie z informacją w katalogu.

  Łączenie korytek - przy zastosowaniu zapraw mrozoodpornych i wodoszczelnych.

 • 4. Jakość, precyzja wykonania i inne

  Bardzo prosty, bezpieczny w montażu i w eksploatacji wyrób od początku do końca wyprodukowany z polskich materiałów przez rodzimą firmę jest bardzo wysokiej jakości.

  Najwyższą jakość produktów firma AS PPH A. Sobiesiak zapewnia dzięki stosowaniu "Betonu Wysokiej Wytrzymałości" oraz materiałów trwale zabezpieczonych przed korozją.

  Gwarancją najwyższej jakości jest również Certyfikat ISO 9001:2008.

 • 5. Bezpieczeństwo

  Stosowanie odwodnienia AS nie stanowi zagrożenia bezpieczeństwa podczas robót montażowych, należy przy tym przestrzegać ogólnych przepisów BHP dla robót Budowlanych i Montażowych. Odwodnienia AS ze względu na solidny sposób mocowania rusztów są absolutnie bezpieczne w trakcie eksploatacji nawierzchni.

  Odwodnienie systemem AS przy przestrzeganiu wytycznych do projektowania i instrukcji montażu, pozwoli uniknąć uciążliwych awarii i degradacji budowli, a konserwacja ograniczać się będzie do czyszczenia korytek raz w roku.