Głównym celem działalności naszej firmy jest projektowanie, produkcja i sprzedaż systemów odwodnień liniowych w sposób konkurencyjny, przy zapewnieniu najwyższej jakości.

Powyższe idee realizujemy poprzez :

Jakość służy osiągnięciu celu strategicznego jakim jest pozytywny wynik ekonomiczny oraz ekspansja na rynku krajowym i zagranicznym.


Kierujący przedsiębiorstwem,
mgr inż. Andrzej Zygmunt Sobiesiak

Pliki do pobrania