Odwodnienia liniowe w garażach

Podziału systemów odwodnień liniowych można dokonać mając na uwadze :

  • rodzaj materiału,
  • konstrukcję i sposób wbudowania,
  • miejsca zastosowania.

Systemy odwodnień liniowych znajdują zastosowanie w wielokondygnacyjnych garażach, halach produkcyjnych i magazynowych oraz w różnych obiektach użyteczności publicznej.

Projektowanie odwodnień liniowych na stropach, w obiektach zadaszonych takich jak np. wielokondygnacyjne garaże, biurowce, hotele, centra handlowe, jest zależne od takich czynników jak: konstrukcja posadzki oraz liczba i średnia odpływów do kanalizacji.

Woda zbierając się na posadzce w ww. obiektach pochodzi jedynie z mycia posadzek i z rozpuszczonego śniegu wwiezionego przez samochody. Ilość wody do odprowadzenia jest znikoma i nie ma znaczenia dla doboru korytek. Projektowanie systemu odwodnień wymaga skoncentrowania się na rozplanowaniu ciągów odwodnień i skoordynowaniu z projektem instalacyjnym kanalizacji (lokalizacja, średnica pionów i poziomów).

Projektując odwodnienia w posadzkach należy uwzględnić spadki posadzek. Aktualnie projektowane są odwodnienia o całkowitej wysokości od 6 do 8 cm. Zwiększenie wysokości całkowitej do 10 cm zdecydowanie poprawiłoby efektywność hydrauliczną. Jej poprawę można również uzyskać poprzez zaplanowanie dużej liczby odpływów i przez maksymalne ograniczenie liczby połączeń pod kątem, których generalnie należy unikać. Na stropach w garażach na ogół wystarczy wbudowanie korytek o szerokości wewnętrznej 100 mm.

Przy doborze odwodnień liniowych należy także wziąć pod uwagę rodzaj pojazdów i wielkości obciążenia ruchem, wymiary powierzchni zlewni, kształt, spadki, rodzaj nawierzchni, konstrukcję drogi oraz możliwości zrzutu wody z projektowanego systemu odwodnień liniowych do odbiornika np. separatora, rowu lub studzienki kanalizacji deszczowej.

W trakcie eksploatacji odwodnień, podstawową zasadą utrzymania ich zdolności hydraulicznej jest czyszczenie kanałów i udrożnienie odpływów. Stosowanie odwodnień liniowych jest korzystne, ponieważ ułatwia wykonywanie spadków posadzek, w porównaniu z wykonywaniem „kopert” charakterystycznych dla odwodnień punktowych. Jednocześnie zapewnia szybkie odprowadzenie wody z powierzchni, co ma wpływ na poprawę komfortu użytkowników. Odwodnienie daje możliwość przedłużenia kanalizacji deszczowej, która nie może być dalej prowadzona ze względu na nadmierne zmniejszenie głębokości lub też z powodu utrudnień wynikających z istniejącego uzbrojenia terenu. System odwodnień chroni również grunt przed zanieczyszczonymi wodami opadowymi np. na stacjach paliw, magazynach z materiałami chemicznymi czy też na parkingach.

W ostatnim czasie firma AS wprowadziła na rynek nowość w postaci odwodnień szczelinowych monolitycznych typu „I” w tym też stropowych o wysokości H= 80 mm. Korytka o wymiarach wewnętrznych 100, 150, 250 mm i klasie wytrzymałości od D 400 kN do F 900 kN. Należy podkreślić, iż odpływy liniowe typu „I” nie wymagają dodatkowego obetonowania bocznego. Korytka AS posiadają wykonanie wnętrza z PVC. Zastosowanie tego materiału wpływa na zwiększenie odporności chemicznej i poprawienie właściwości hydraulicznych. Łączenie elementów odbywa się za pomocą połączenia kielichowego.

Wśród inwestycji na których zostały zastosowane odwodnienia wyprodukowane przez firmę AS należy wymienić:
Biurowiec Green Wings, ul. 17 Stycznia, Warszawa
Konstruktorska Business Center, ul. Konstruktorska 11, Warszawa
Osiedle ul. Pory, Warszawa
Budynek wielorodzinny przy ul. Jana Kazimierza, Warszawa
Osiedle ul. Polnej Róży, Warszawa

Zjazd do parkingu podziemnego

Montaż odwodnienia liniowego w garażu

Odwodnienie garażowe jest niezbędne, aby zapewnić trwałość konstrukcji i utrzymanie czystości. Montaż odwodnienia liniowego w garażu to proces instalacji systemu odprowadzania wody, który zapewnia ochronę przed wilgocią i zabezpiecza podłoże. Najczęściej stosowane odwodnienia liniowe garażowe składają się z kanałów umieszczonych wzdłuż ścian garażu lub w strategicznych miejscach. Ich zadaniem jest zbieranie wody i odprowadzanie jej na zewnątrz. Montaż odwodnienia liniowego w garażu wymaga zaplanowania układu uwzględniającego położenie kanałów, spadek oraz miejsce odprowadzenia wody oraz dobrania rodzaju odwodnienia i niezbędnych akcesoriów. Tego typu odwodnienia stają się coraz bardziej popularne ze względu na wysoką wydajność i estetyczny wygląd.


odwodnienia-liniowe-w-garazach-i-na-parkingach-aktualnosci-galeria-2
odwodnienia-liniowe-w-garazach-i-na-parkingach-aktualnosci-galeria-1
odwodnienia-liniowe-w-garazach-i-na-parkingach-aktualnosci-galeria-3
odwodnienia-liniowe-w-garazach-i-na-parkingach-aktualnosci-galeria-4

Informacje

kontaktowe

 

AS PPH ODWODNIENIA LINIOWE SPÓŁKA Z O.O.
ul. Urbanistów 1,
05-500 Piaseczno
NIP: 123-142-14-00