Pliki do pobrania

Solidne mocowanie odwodnienia liniowego

Montaż i wbudowanie

Układanie korytek na betonie półsuchym.
W celu uzyskania szczelnego połączenia należy podczas montażu nałożyć zaprawę klejową na damski felc a po dociśnięciu drugiego korytka nadmiar zaprawy zebrać. Następnie obetonować boki korytek według rysunków.

Alternatywą takiego jest zastosowanie Masy Klejąco-Mocującej - wyrobu firmy ITBUD do trwałego osadzania odwodnienia liniowego.

Stosowanie betonu półsuchego pod korytka umożliwia dokładne i łatwe wypoziomowanie.

Beton stosowany do ławy i obetonowania nie może być niższej klasy niż podłoże i nawierzchnia odwodniana.

Poszczególne elementy łączy się ze sobą zaprawami mrozoodpornymi i wodoszczelnymi. Dylatację należy wykonać z mas elastycznych. Korytka można ciąć - najlepiej w miejscu połączenia kratek.

AC55 – solidne mocowanie odwodnienia liniowego