Miejsce wbudowania wg norm PN-EN 1433

KlasaObciążenie kNWarunki eksploatacyjne
A 15 Powierzchnie przeznaczone wyłącznie dla pieszych i rowerzystów.
B 125 Drogi i obszary dla pieszych, parkingi lub tereny parkowania samochodów osobowych.
C 250 Obszary przy krawężnikach maksimum 0,5 m w jezdnię i 0,2 m wgłąb chodnika.
D 400 Jezdnie dróg, obszary parkingowe dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych.
E 600 Powierzchnie poddane wysokim naciskom od kół pojazdów specjalistycznych i maszyn roboczych.
F 900 Obszary podlegające szczególnie dużym obciążeniom spowodowanym ruchem kołowym np. pasy startowe samolotów.