Bazą, która tworzy tło danej struktury, są linie - wyżłobienia biegnące równolegle do siebie, których elementy wzajemnie nie przecinają się. Dzięki specjalnej technologii komputerowej jesteśmy w stanie uzyskać za pomocą szerokości i głębokości linii: pierwszy plan, tło i plastyczność powierzchni. Daje nam to możliwość przeniesienia na gotową, betonową płytę dowolnego obrazu ze zdjęcia. Uzyskujemy w ten sposób wrażenie fotografii na ścianie. Najlepszy efekt wizualny zdjęcia na płycie, uzyskujemy patrząc na niego w przeciwległym kierunku do padania światła, dzięki czemu cienie w równoległych liniach są bardziej wyraziste, poprzez większe załamanie światła. Niepowtarzalną a zarazem przyciągającą uwagę rzeczą jest fakt, że w zależności od kąta patrzenia, widzimy mniej lub bardziej wyrazisty obraz. Panele betonowe zawieszamy na ścianie na specjalnych zalanych uchwytach na odwrocie obrazu lub poprzez wpuszczenie je w ścianę i przyklejenie na zaprawę klejową.