Oświadczenie prawne

 

Serwis niniejszy został przygotowany na zlecenie Andrzeja Sobiesiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „AS” PPH ANDRZEJ SOBIESIAK z siedzibą w (05-500) Piaseczno przy ul. Urbanistów 1, jako serwis informacyjny dla odbiorców w Polsce.

Serwis internetowy zawiera informacje o produktach ASPPH i dokłada wszelkich starań, aby umieszczone w serwisie internetowym informacje były prawdziwe i uzupełniane na bieżąco. Pomimo tego nie możemy zagwarantować, że informacje umieszczone w niniejszym serwisie są kompletne i prawidłowe. Prosimy pamiętać, o tym iż informacje podane tutaj mogą być już nieaktualne. ASPPH nie ponosi odpowiedzialności za następstwa korzystania z serwisu internetowego oraz jego zawartości.

Prawa autorskie do materiałów zawartych w niniejszym serwisie przysługują „AS” PPH ANDRZEJ SOBIESIAK.

Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie mogą odbywać się wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego.

Żadna informacja zamieszczona w niniejszym serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

„AS” PPH ANDRZEJ SOBIESIAK nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie informacje zamieszczone w serwisie bez jej zgody lub przez nią nieopracowywane.

Dostęp oraz korzystanie z tej Witryny podlega następującym warunkom i zastrzeżeniom oraz wszystkim odpowiednim przepisom. Łącząc się z serwisem internetowym i przeglądając go, akceptuje się bez zastrzeżeń i ograniczeń wszystkie warunki oraz przyjmuje się do wiadomości, że wszystkie inne uzgodnienia pomiędzy użytkownikiem ”AS” PPH ANDRZEJ SOBIESIAK nie mają mocy ani skutków prawnych.