Czym są odwodnienia punktowe?

Opady atmosferyczne sprawiają, że na wielu większych powierzchniach utwardzonych gromadzi się duża ilość wody mogącej tworzyć spore kałuże. Taka sytuacja ma miejsce zwłaszcza na jezdniach, chodnikach i placach parkingowych, co nierzadko prowadzi do niebezpiecznych zdarzeń związanych z utratą przyczepności przez poruszające się pojazdy lub ochlapaniem pieszych. Przy ulewnych deszczach woda może też zalewać położone w pobliżu budynki lub instalacje. Sposobem na radzenie sobie z problemami tego rodzaju jest montaż odpowiednich odwodnień punktowych lub liniowych. Przekonajmy się, czym wyróżniają się te pierwsze i sprawdźmy, jak są zbudowane.

Jakie zagrożenia niesie ze sobą niewłaściwe odwodnienie jezdni?

Jezdnie należą do obszarów, które ze względu na swoje rozmiary przyjmują znaczną ilość deszczówki. Jeśli są otoczone krawężnikami, co ma zwykle miejsce w przypadku ulic lub dróg przechodzących przez rozmaite miejscowości, woda nie może się z nich wydostawać w naturalny sposób – dzięki spadkowi, z jakim jest ułożona nawierzchnia. Do pozbywania się jej nadmiaru konieczne będą więc odwodnienia drogowe – w przeciwnym razie może dochodzić do sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego i jego uczestnikom. Podobne skutki mogą wywołać również odwodnienia, które są źle wykonane, niedrożne lub niedopasowane do panujących w konkretnym miejscu warunków.

Jak zapewnić właściwe odwodnienie na posesji?

Opady atmosferyczne, podczas których spada duża ilość wody, są poważnym problemem w przypadku wszystkich posesji, gdzie znaczna część powierzchni została utwardzona. Gromadząca się woda nie ma w takiej sytuacji możliwości wsiąkania bezpośrednio w grunt, a spływając wraz ze spadkiem, może prowadzić do powstawania sporych kałuż. Jeśli będą się one tworzyły w pobliżu budynku, łatwo dojdzie do przenikania wody w głąb murów, a także do zalewania piwnic czy znajdujących się poniżej poziomu gruntu garaży. Sposobem na uniknięcie tego problemu okaże się budowa odpowiedniej instalacji odwadniającej. Przekonajmy się, z jakich elementów powinna być wykonana.

Gdzie stosuje się odwodnienia żelbetowe?

Odwodnienia wykonane z żelbetu, czyli kompozytu, w którego skład wchodzi beton oraz stalowe pręty, stanowią stosunkowo nowy materiał do wykonywania elementów odwodnienia. Dzięki wzmocnieniu jest odporny na bardzo duży nacisk i uszkodzenia mechaniczne. Odwodnienia żelbetowe dzięki swoim licznym zaletom coraz chętniej wykorzystywane są na różnego rodzaju budowach, niezależnie od ich wielkości.