XVI Ogólnopolski Kongres Zarządców Dróg Powiatowych

Na kongresie udział wzięło ponad 150 przedstawicieli biur projektowych, oraz firm wykonawczych.
Nasza firma zaprezentowała produkowany przez nas system odwodnień liniowych i punktowych AS, wraz z nowościami: systemami szczelinowo - monolitycznymi, które nie wymagają obetonowania bocznego, oraz które wykonane są z betonu polimerowo - cementowego wzmocnionego włóknem szklanym alkalioodpornym, klasy C90/105.

Tematem przewodnim tegorocznego spotkania była woda w pasie drogowym.

Drogowcy z całej Polski dyskutowali nad następującymi zagadnieniami:

  • prawo wodne - rozdział IV - interpretacje, orzecznictwo, decyzje,
  • pozwolenia i decyzje wodno prawne,
  • odwodnienie w miastach, studzienki i kratki ściekowe przykrawężnikowe, który system jest najskuteczniejszy,
  • kto odpowiada za meliorację, jaki jest jej wpływ na odwodnienie pasa drogowego,
  • wytyczne techniczne dotyczące odprowadzania wody,
  • technologie budowy i utrzymania dróg: jaki wpływ na utrzymanie dróg ma nieprawidłowe odwodnienie.

Nie zabrakło rozmów na temat technologii dla dróg samorządowych, oraz dyskusji o sprawach najistotniejszych dla sprawnej realizacji zadań – finansach.
W części technologicznej można było wysłuchać m.in. referatu Bogdana Bogdańskiego z poznańskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, który mówił o destrukcyjnym wpływie wody na nawierzchnię drogi. Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że takie spotkania są dla nich ważne. Dzięki nim uzyskują nie tylko teorię, ale również praktyczną wiedzę w zakresie prawa, finansowania, oraz innowacji technologicznych.

Duża grupa ludzi


konfres-zarzadcow-drog-powiatowych-aktualnosc-galeria

Informacje

kontaktowe

 

AS PPH ODWODNIENIA LINIOWE SPÓŁKA Z O.O.
ul. Urbanistów 1,
05-500 Piaseczno
NIP: 123-142-14-00