WYKORZYSTANIE ODWODNIEŃ LINIOWYCH AS NA LOTNISKACH

W odniesieniu do projektów odwodnienia lotnisk, niezbędnymi elementami stają się zagwarantowanie wysokich standardów jakości oraz zapewnienie krótkiego czas realizacji zamówienia.
Firma AS PPH posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu systemów odwodnień lotnisk i dzięki swojej profesjonalności w tej dziedzinie cieszy się dużym uznaniem wśród wykonawców.

Korytka wykonane przez ww. firmę wbudowane m.in. na lotnisku wojskowym Radom Sadków, które wraz
z infrastrukturą zajmuje obszar 371 ha, przy czym droga startowa lotniska ma wymiary 2000x60m.

Teren lotniska posiada czynną sieć kanalizacji deszczowej. Pas startowy i drogi manewrowe odwodnione
są poprzez sieć drenażową i odwodnienia liniowe.

Od momentu wbudowania produktów firmy AS PPH upłynął już rok i korytka efektywnie spełniają swoje zadanie. Jest to zapewnione poprzez opracowanie właściwej konstrukcji korytek i zastosowanie
do ich wytworzenia odpowiednich materiałów. Korpus korytek wykonany jest z betonu cementowego
z dodatkami polimerowymi klasy C60/75, wzmocnionego włóknem szklanym alkalioodpornym, które polepsza właściwości na zginanie i udarność . Wykonanie ramek z profili gorącowalcowanych, ocynkowanych ogniowo zakotwionych w ściankach korpusu odwodnienia ma duży wpływa na znaczne polepszenie parametrów wytrzymałościowych w stosunku do listw żeliwnych i innych listw wykonanych np. z cienkich blach zimnogiętych. Ruszty wykonane z żeliwa sferoidalnego, atestowane przez Instytut Badawczy Dróg
i Mostów w Warszawie (IBDiM) w klasie od B 125 kN do F 900 kN, które są przykręcane na śruby ze stali nierdzewnego podwyższonej wytrzymałości. Instalację korytek AS ułatwia fakt, iż można je łączyć pod kątem. Elementy konstrukcyjne posiadają otwory do odprowadzenia wody wyposażone w kielichy PVC

z uszczelkami w dnie lub w bocznych ściankach. Dzięki takiej konstrukcji również mogą posłużyć jako studzienki z łapaczami zanieczyszczeń. Wykonanie szczelnego połączenia za pomocą zapraw mrozoodpornych i wodoszczelnych jest możliwe dzięki zastosowaniu rozwiązania technicznego polegającego na łączeniu elementów odwodnień AS za pomocą felcy „ damskich i męskich”.Łatwy montaż elementów w odpowiednie systemy jest zagwarantowany dzięki oznakowaniu i numeracji korytek, oraz zastosowaniu betonu charakteryzującego się odpornością na długotrwałe działanie mrozu i soli rozmrażających („R+”) według normy PN-EN 1433. Korytka AS posiadają odporność chemiczną betonu w tym substancje ropopochodne według normy PN-EN 858-1:2005.

Do wykonania odwodnienia lotniska Radom Sadków dostarczono następujące produkty:
- odwodnienie AS-200 z rusztem żeliwnym kl. D 400 kN w ilości ok. 50mb
- odwodnienie AS-200 z rusztem żeliwnym kl. E 600 kN w ilości 250 mb

Zastosowanie wymienionych powyżej produktów spełniło wymagania techniczne jak i architektoniczne założenia projektu. Dzięki opracowaniu optymalnej konstrukcji oraz wykorzystaniu właściwych materiałów budulcowych odwodnienia liniowe zastosowane na budowie lotniska Radom Sadków wyróżniają się wysoką trwałością, funkcjonalnością i wytrzymałością.

Lotnisko


wykorzystane-odwodnie-na-lotniskach-aktualnosci-galeria-2
wykorzystane-odwodnie-na-lotniskach-aktualnosci-galeria-1
wykorzystane-odwodnie-na-lotniskach-aktualnosci-galeria-3

Informacje

kontaktowe

 

AS PPH ODWODNIENIA LINIOWE SPÓŁKA Z O.O.
ul. Urbanistów 1,
05-500 Piaseczno
NIP: 123-142-14-00