Realizacja Dworca Warszawa - Wschodnia

Wbudowane zostały odwodnienia liniowe AS-100 ze spadkiem 0,6% wraz z elementami studzienek odpływowych typu „A” i „B”.

Do korpusów przymocowane zostały ruszty z żeliwa sferoidalnego w klasie wytrzymałościowej B 125 kN, które zostały pomalowane metodą kataforezy (KTL). Malowanie to, jest jedną z najlepszych metod zabezpieczenia części metalowych przed korozją jakie obecnie istnieją na rynku.

Dworzec

realizacja-dworca-warszawa-wschodnia-aktualnosci-galeria-1
realizacja-dworca-warszawa-wschodnia-aktualnosci-galeria-2
realizacja-dworca-warszawa-wschodnia-aktualnosci-galeria-3
realizacja-dworca-warszawa-wschodnia-aktualnosci-galeria-4
realizacja-dworca-warszawa-wschodnia-aktualnosci-galeria-5
realizacja-dworca-warszawa-wschodnia-aktualnosci-galeria-6

Informacje

kontaktowe

 

AS PPH ODWODNIENIA LINIOWE SPÓŁKA Z O.O.
ul. Urbanistów 1,
05-500 Piaseczno
NIP: 123-142-14-00