ODWODNIENIE 2014

Wydarzenie, w którym udział wzięło 140 osób zgromadziło wybitnych ekspertów w dziedzinach odwodnienia, bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska. Spotkaniu
towarzyszyła wystawa, podczas której swoje technologie i produkty
prezentowały najbardziej aktywne firmy działające na tym rynku. "AS" PPH Andrzej Zygmunt Sobiesiak jako firma współpracująca z Forum ODWODNIENIE 2014, także zaprezentowała swoją ofertę.
Podczas dwudniowego Forum odbyło się osiem sesji dotyczących opadów atmosferycznych, bezpiecznych rozwiązań drogowych, błędów projektowych i wykonawczych, zapobieganiu niszczącemu działaniu wody i jej zagospodarowaniu, prawa, materiałów, wymagań i badań, systemów i wyrobów oraz ochrony środowiska. Zasadniczym celem Forum ODWODNIENIE 2014 był czynny udział uczestników w dyskusji, możliwość zadania pytań ekspertom i producentom urządzeń oraz stworzenie listy problemów koniecznych do rozwiązania.

Więcej informacji na temat Forum
znajduje się na stronie www.odwodnienie2014.konferencjespecjalistyczne.pl, na której mogą Państwo zapoznać się z fotoreportażem z wydarzenia i listą referatów wygłoszonych podczas Forum.

Duże skupisko ludzi

odwodnienie-2014-aktualnosci-galeria-1
odwodnienie-2014-aktualnosci-galeria-2

Informacje

kontaktowe

 

AS PPH ODWODNIENIA LINIOWE SPÓŁKA Z O.O.
ul. Urbanistów 1,
05-500 Piaseczno
NIP: 123-142-14-00