Odwodnienia napowietrzajaco odwadniajace AS

Kanały zainstalowane w posadzce bioreaktorów, umożliwiają swobodne poruszanie się ładowarki w obrębie modułu kompostowania, bez obawy uszkodzenia mechanicznego oddziaływania kół na podłoże. Kanały zastosowane na tej inwestycji mają klasę wytrzymałości F900 według normy PN-EN 1433:2005. W ofercie posiadamy kanały o średnicy wew. 100mm, 150mm, 250mm.

Przez kanały tłoczone jest powietrze do pryzm z odpadami podlegających procesowi kompostowania. Celem napowietrzania jest dostarczenie odpowiedniej ilości tlenu mikroorganizmom w kompostowanym materiale.

Kanały wyposażone są w system dysz, dzięki czemu uzyskiwane jest równomierne i na odpowiednim poziomie napowietrzenie pryzm z odpadami. Dysze mogą być wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo lub ze stali nierdzewnej. Zagłębienie dysz w szczelinie kanału zabezpiecza je przed mechanicznym uszkodzeniem przez łyżkę ładowacza.

Kanały pełnią również funkcję odwodnienia reaktora – odcieki z przetwarzanych odpadów ujmowane są kanałami a następnie odprowadzane grawitacyjnie do studni umieszczonej poza reaktorem. Naszym innowacyjnym rozwiązaniem jest umieszczenie rury PVC wewnątrz kanału, co zwiększa odporność chemiczną, oraz poprawia parametry hydrauliczne. Natomiast łączenie kanałów za pomocą kielichów z uszczelkami, zapewnia szczelność układu.

Niewątpliwą zaletą systemu jest łatwość montażu. Kanały układa się jak klocki, jeden za drugim, na betonowej ławie. W odróżnieniu od innych rozwiązań, kanały nie potrzebują żadnych mocowników zabezpieczających kanały przed przemieszczaniem się podczas betonowania posadzki, przez co skraca się czas wykonywanych prac.

W 2015 i 2016 roku nasze odwodnienia napowietrzająco - odwadniające zostały zamontowane między innymi w następujących zakładach przetwórstwa odpadów:

· Nowy Sącz - 590 mb kanałów AS-S100,
· Chełm - składowisko odpadów Srebrzyszcze - 450mb kanałów AS-S100,
· Katowice – Zakład odzysku i unieszkodliwiania odpadów – 4020mb kanałów AS-S100.


Zapraszamy do oglądania zdjęć wykonanych w trakcie realizacji, jeszcze przed zamontowaniem dysz.

Odwodnienie napowietrzająco odwadniające


odwodnienia-napowietrzajaco-odwadniajace-aktualnosci-galeria-5
odwodnienia-napowietrzajaco-odwadniajace-aktualnosci-galeria-4
odwodnienia-napowietrzajaco-odwadniajace-aktualnosci-galeria-6
odwodnienia-napowietrzajaco-odwadniajace-aktualnosci-galeria-7
odwodnienia-napowietrzajaco-odwadniajace-aktualnosci-galeria-8
odwodnienia-napowietrzajaco-odwadniajace-aktualnosci-galeria-9
odwodnienia-napowietrzajaco-odwadniajace-aktualnosci-galeria-10
odwodnienia-napowietrzajaco-odwadniajace-aktualnosci-galeria-11
odwodnienia-napowietrzajaco-odwadniajace-aktualnosci-galeria-1
odwodnienia-napowietrzajaco-odwadniajace-aktualnosci-galeria-2
odwodnienia-napowietrzajaco-odwadniajace-aktualnosci-galeria-3

Informacje

kontaktowe

 

AS PPH ODWODNIENIA LINIOWE SPÓŁKA Z O.O.
ul. Urbanistów 1,
05-500 Piaseczno
NIP: 123-142-14-00