Nowy Patent !

Odwodnienia Szczelinowe Monolityczne typu „I” to innowacyjne produkty o konstrukcji żelbetowej w klasie D400 kN - F900 kN, które mogą być zastosowane w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych. Odwodnienia te nie wymagają obetonowania bocznego, a jedynie wykonania ławy betonowej, która ma zapobiegać osiadaniu kanału.

Odprowadzenie wody, rewizje i połączenia pod kątem wykonuje się za pomocą studzienek wielofunkcyjnych AS-ST100 - ST400 (nr katalogowy – G ).

Do głównych zalet Systemów Odwodnień Szczelinowych Monolitycznych AS należy zaliczyć:

  • bardzo wysoką nośność elementów osiągającą klasę F900 kN,
  • zastosowanie betonu wysokowartościowego, polimerowo-cementowego o klasie wytrzymałości C90/105,
  • brak wykonania obetonowania bocznego, co przyspiesza montaż i znacząco obniża koszty,
  • zastosowanie w betonie włókna szklanego alkalioodpornego w celu polepszenia właściwości korytka na zginanie i udarność,
  • odporność betonu na długotrwałe działanie mrozu oraz soli rozmrażających ("R+") według normy PN-EN 1433,
  • odporność chemiczna betonu w tym na substancje ropopochodne według normy PN-EN 858-1:2005
  • stabilność i brak efektu wyrywania rusztów przy skręcaniu kołem,
  • wykonanie wnętrza korytka z PVC, które powoduje zwiększenie odporności chemicznej i poprawienie właściwości hydraulicznych dzięki gładkiej powierzchni,
  • łączenie elementów odwodnień za pomocą kielichów na gumową uszczelkę niewymagające dodatkowego uszczelnienia,
  • otwory do odprowadzania wody z korpusów wyposażone w kielichy PVC z uszczelkami,

Odwodnienie szczelinowe monolityczne


nowy-patent-aktualnosci-galeria-2
nowy-patent-aktualnosci-galeria-1
nowy-patent-aktualnosci-galeria-4
nowy-patent-aktualnosci-galeria-3
nowy-patent-aktualnosci-galeria-5
nowy-patent-aktualnosci-galeria-6
nowy-patent-aktualnosci-galeria-7
nowy-patent-aktualnosci-galeria-8
nowy-patent-aktualnosci-galeria-9

Informacje

kontaktowe

 

AS PPH ODWODNIENIA LINIOWE SPÓŁKA Z O.O.
ul. Urbanistów 1,
05-500 Piaseczno
NIP: 123-142-14-00