Nowości AS - 2015 !!!

AS-IIS300

System AS-IIS300 jest rozszerzeniem naszej oferty odwodnień szczelinowych monolitycznych „Typu I”, który może być zastosowany w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych. Odwodnienie to nie wymaga obetonowania bocznego, a jedynie wykonania ławy betonowej, która ma zapobiegać osiadaniu kanału.

Korytko wytworzone jest z betonu polimerowo – cementowego w klasie C90/105, który jest wzmocniony włóknem szklanym alklioodpornym.
Beton zastosowany do tego odwodnienia charakteryzuje się wysoką odpornością na długotrwałe działanie mrozu oraz soli rozmrażających ("+R"), oraz odpornością chemiczną, w tym na substancje ropopochodne zgodnie z normą PN-EN 858-1:2005.
Wnętrze korytka szczelinowego - wykonane jest z PVC, które charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną i posiada wiele zalet takich jak:

  • odporność chemiczna,
  • doskonałe warunki hydrauliczne, dzięki gładkiej powierzchni,
  • montaż niewymagający dodatkowego uszczelnienia na łączeniach,
  • łączenie kielichowe na gumową uszczelkę.

AS-400

System AS-400 jest rozszerzeniem naszych odwodnień liniowych z rusztem o szerokości wewnętrznej 400mm.

Odwodnienia liniowe z rusztem charakteryzują się wysoką jakością, między innymi dzięki betonowi wysokiej wytrzymałości, ramek ze stali gorącowalcowanej, ocynkowanej ogniowo, które są zakotwione w ściankach korytka i rusztów z żeliwa sferoidalnego przykręcanych śrubami ze stali nierdzewnej o podwyższonej wytrzymałości, które stanowią jednocześnie mechanizm blokujący, zapobiegający „ klawiszowaniu” i przesuwaniu się rusztów.

Separatory OIL I i OIL S I

Od tego roku posiadamy w naszej ofercie również separatory koalescencyjne I lamelowe substancji ropopochodnych z tworzyw sztucznych, które spełniają wymagania normy
PN-EN 858:2005, oraz posiadają oznakowanie CE.

Separatory są urządzeniami przepływowymi, w których następuje wydzielenie zarówno lżejszych od wody substancji ropopochodnych jak i cięższej od wody zawiesiny. W osadniku zatrzymywana jest zawiesina łatwo opadająca. Następnie ścieki przepływają do komory separacyjnej, gdzie następuje separacja cząstek substancji ropopochodnych i ich wypływanie w postaci kropli na powierzchnię, oraz sedymentacja części zawiesiny i jej opadanie. Separatory wyposażone są we wkłady koalescencyjne i lamelowe, których zadaniem jest zwiększenie powierzchni aktywnej w separatorze, a poprzez to wzbudzenie, lub przyspieszenie zjawiska separacji flotujących kropli produktów ropopochodnych. Następnie ścieki wypływają z urządzenia przez odpływ wyposażony w automatyczne zamknięcie pływakowe, do odbiornika naturalnego, lub kanalizacji. Zamknięcie pływakowe zamyka się w chwili przepełnienia zgromadzonymi substancjami ropopochodnymi.

Czerwone odwodnienie


nowosci-as-2015-aktualnosci-galeria-2
nowosci-as-2015-aktualnosci-galeria-1
nowosci-as-2015-aktualnosci-galeria-3
nowosci-as-2015-aktualnosci-galeria-4

Informacje

kontaktowe

 

AS PPH ODWODNIENIA LINIOWE SPÓŁKA Z O.O.
ul. Urbanistów 1,
05-500 Piaseczno
NIP: 123-142-14-00