Nowości AS - 2013 !!!

Wprowadzone systemy spełniają wymagania europejskiej normy na Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego PN-EN 1433. Wpusty uliczne wykonane są zgodnie z normą PN-EN 124:2000.


AS-IIS250

System AS-IIS250 typ „I” to innowacyjny produkt typu monolitycznego o konstrukcji żelbetowej w klasie F900 kN, który może być zastosowany w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych. Odwodnienie to nie wymaga obetonowania bocznego, a jedynie wykonania ławy betonowej, która ma zapobiegać osiadaniu kanału.

Odprowadzenie wody, rewizje i połączenia pod kątem wykonuje się za pomocą studzienek wielofunkcyjnych AS-ST300 (nr katalogowy – F.I.).
Korytko wytworzone jest z betonu cementowego klasy C90/105 z dodatkami polimerowymi, który jest wzmocniony włóknem szklanym alklioodpornym.
Beton zastosowany do tego odwodnienia charakteryzuje się wysoką odpornością na długotrwałe działanie mrozu oraz soli rozmrażających ("+R") oraz odpornością chemiczną, w tym na substancje ropopochodne zgodnie z normą PN-EN 858-1:2005.
Wnętrze korytka szczelinowego - wykonane jest z PVC, które charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną i posiada wiele zalet takich jak:

  • odporność chemiczna,
  • doskonałe warunki hydrauliczne, dzięki gładkiej powierzchni,
  • montaż nie wymaga dodatkowego uszczelnienia na łączeniach,
  • łączenie kielichowe na gumową uszczelkę.

AS-150T, AS-A150T I AS-A300

Wymienione systemy są rozszerzeniem naszej oferty odwodnień liniowych z kratką typu M , które wymagają obetonowania.

Nowością są korytka szerokości wewnętrznej 150mm – AS-150T i AS-A150T, które w porównaniu z AS-150 mają cieńsze ścianki o grubości 30mm i węższe kratki, dzięki czemu cena tych produktów jest jeszcze bardziej atrakcyjna.

System AS-300 wysokości 130mm to korytka stosowane przede wszystkim na wjazdach do garaży, w celu zapobiegania przelewaniu się wody, w sytuacji gdy nie ma możliwości zastosowania wysokich koryt .

Opisane powyżej systemy charakteryzują się wysoką jakością, między innymi dzięki betonowi wysokiej wytrzymałości, ramek ze stali gorącowalcowanej, ocynkowanej ogniowo i rusztów z żeliwa sferoidalnego przykręcanych śrubami ze stali nierdzewnej o podwyższonej wytrzymałości, które stanowią jednocześnie mechanizm blokujący zapobiegający „ klawiszowaniu” i przesuwaniu się rusztów.

Wpusty uliczne AS-WU 400x600 pełnokolnierzowe i bezkołnierzowe.

W bieżącym roku rozszerzyliśmy ofertę wpustów ulicznych o bezkołnierzowe i pełnokołnierzowe.
Wpusty te wykonane są z żeliwa sferoidalnego i spełniają wszystkie wymagania normy PN-EN 124:2000 i posiadają Certyfikat Instytutu Odlewnictwa.
Ten rodzaj odwodnienia punktowego. Charakteryzuje się uchylnym rusztem na nierdzewnym sworzniu, który jest przykręcany śrubą ze stali nierdzewnej, co zapobiega „klawiszowaniu” rusztu i znacznie utrudnia kradzież.

Szare odwodnienie

nowosci-as-2013-aktualnosci-galeria-2
nowosci-as-2013-aktualnosci-galeria-1
nowosci-as-2013-aktualnosci-galeria-4
nowosci-as-2013-aktualnosci-galeria-3
nowosci-as-2013-aktualnosci-galeria-6
nowosci-as-2013-aktualnosci-galeria-5

Informacje

kontaktowe

 

AS PPH ODWODNIENIA LINIOWE SPÓŁKA Z O.O.
ul. Urbanistów 1,
05-500 Piaseczno
NIP: 123-142-14-00