Budowa Drógi Ekspresowej S8

Odwodnienia AS wbudowano wzdłuż krawędzi drogi na odcinkach, gdzie występują wysokie, strome skarpy nasypu, oraz minimalny spadek podłużny drogi. Zastosowanie wcześniej zaprojektowanych tradycyjnych płytkich otwartych kanałów groziło przelewaniem się rwącej wody i rozmywaniem nasypów. Dlatego zdecydowano się na wbudowanie odwodnień liniowych AS o szerokości wewnętrznej 20 cm i wysokości całkowitej 25,5 cm, które mają za zadanie sprawne odprowadzanie wody deszczowej z odcinków trasy S8.

Zaletami zastosowanego asortymentu jest ramka wykonana ze stali gorącowalcowanej ocynkowanej ogniowo, która jest mocno zakotwiona w ściankach korpusu. Do odwodnień przymocowany jest ruszt w klasie wytrzymałości D 400 kN wykonany z żeliwa sferoidalnego, który jest mocowany na śruby ze stali nierdzewnej o podwyższonej wytrzymałości. Mocowanie to gwarantuje zapobieganie powstania luzów, które występują niejednokrotnie przy innych rodzajach mocowań.

Droga S8

budowa-s8-aktualnosci-galeria-4
budowa-s8-aktualnosci-galeria-3
budowa-s8-aktualnosci-galeria-5
budowa-s8-aktualnosci-galeria-1
budowa-s8-aktualnosci-galeria-2

Informacje

kontaktowe

 

AS PPH ODWODNIENIA LINIOWE SPÓŁKA Z O.O.
ul. Urbanistów 1,
05-500 Piaseczno
NIP: 123-142-14-00