Odwodnienia wykonane z żelbetu, czyli kompozytu, w którego skład wchodzi beton oraz stalowe pręty, stanowią stosunkowo nowy materiał do wykonywania elementów odwodnienia. Dzięki wzmocnieniu jest odporny na bardzo duży nacisk i uszkodzenia mechaniczne. Odwodnienia żelbetowe dzięki swoim licznym zaletom coraz chętniej wykorzystywane są na różnego rodzaju budowach, niezależnie od ich wielkości.

Gdzie najczęściej wykorzystywane są odwodnienia żelbetowe?

Z uwagi na ich ogromną wytrzymałość, odwodnienia żelbetowe znajdują zastosowanie między innymi przy budowie dróg szybkiego ruchu i autostrad. Żelbet jest materiałem wykorzystywanym również do budowy odwodnienia na lotniskach i płytach terminali kontenerowych. Liniowe odwodnienia żelbetowe nie wymagają obetonowania bocznego, co znacznie przyspiesza pracę i znacznie obniża jej koszty.
Decydując się na odwodnienie żelbetowe, warto powierzyć jego wykonanie firmie specjalizującej się w tego rodzaju pracach. Dzięki temu nie tylko materiał będzie wysokiej jakości, ale również sama praca zostanie wykonana solidnie i w stosunkowo krótkim czasie. Właściciele takich miejsc jak myjnie samochodowe czy place manewrowe również podczas budowy decydują się na odwodnienie wykonane z żelbetu.

Co wpływa na odporność elementów odwodnienia żelbetowego?

Najlepiej wykonane odwodnienia żelbetowe zbudowane są z elementów wysokiej jakości. Korytka, wykonane z betonu polimerowo – cementowego. Przez wzmocnienie go włóknem szklanym alkalioodpornym beton jest bardziej odporny na zginanie i udarność. Warto zdecydować się na korytka wzmocnione ramkami z profili gorącowalcowanych, które umieszczone są w ściankach korpusu odwodnienia. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala na jeszcze większą odporność elementów odwodnienia na różnego rodzaju uszkodzenia.
Odwodnienia żelbetowe charakteryzują się ogromną wytrzymałością, przez co wykorzystywane są w miejscach o bardzo dużych obciążeniach. Ze względu na dużą różnorodność odwodnień żelbetonowych, możemy dostosować jego rodzaj do wymagań danego miejsca.