Wbudowane zostały odwodnienia liniowe AS-100 ze spadkiem 0,6% wraz z elementami studzienek odpływowych typu „A” i „B”.

Do korpusów przymocowane zostały ruszty z żeliwa sferoidalnego w klasie wytrzymałościowej B 125 kN, które zostały pomalowane metodą kataforezy (KTL). Malowanie to, jest jedną z najlepszych metod zabezpieczenia części metalowych przed korozją jakie obecnie istnieją na rynku.