W spotkaniu tym wzięło udział około 120 projektantów dróg i mostów, firm wykonawczych oraz jednostek samorządowych odpowiedzialnych za drogi w danych regionach.

Udział naszej firmy polegał na prezentowaniu właściwości naszych wyrobów oraz przeprowadzeniu technicznych rozmów i dyskusji na temat naszych systemów odwodnień liniowych i punktowych i ich stosowaniu.