Było to jedno z pierwszych większych realizacji z wykorzystaniem naszego odwodnienia punktowego, który wprowadziliśmy na rynek na początku 2011r.


System ten pozwala nam w zależności od przeznaczenia skonstruować studzienki odpływowe , odpływowo osadnikowe i rewizyjne o różnych wysokościach w zależności od potrzeb. 
Odwodnienie to zdobyło uznanie w oczach naszych klientów dzięki dobrej cenie oraz prostej konstrukcji. Rozwiązanie techniczne umożliwia wykorzystanie tego systemu również do odwodnień liniowych typu M i szczelinowych monolitycznych AS.


Dzięki solidnej konstrukcji zakotwienia ramek ze stali gorącowalcowanej ocynkowanej ogniowo i betonowi o klasie wytrzymałości C60/75 (B70), zbrojonym włóknem szklanym, studzienki wielofunkcyjne AS znajdują coraz szersze zastosowanie w budownictwie drogowym.