Obiekt został zrealizowany w roku 2008 i zostały na nim zainstalowane odwodnienia firmy konkurencyjnej wykonane z betonu żywicznego (polimerobetonu). Korytka zostały wbudowane na patio obiektu, wzdłuż dróg przy krawężniku i na wjazdach do garaży podziemnych. Po 4 latach użytkowania obiektu, koryta polimerobetonowe połamały się i wyboczyly pod wpływem letnich wysokich temperatur, powodując brak możliwości ponownego zainstalowania rusztów zatrzaskowych.

W 2012 roku inwestor zdecydował się na wymianę i zakup nowych odwodnień wykonanych z betonu cementowego, odpornych na różnice temperatur w warunkach eksploatacyjnych, który nie jest podatny na odkształcenia plastyczne pod wpływem wysokich temperatur. 
Na danej inwestycji zostały wbudowane odwodnienia liniowe AS-100 , AS-B100 i AS-A150 o łącznej długości 700 mb.