Składowisko odpadów komunalnych Barycz w Krakowie jest miejscem składowania
odpadów komunalnych dla miast Krakowa i Wieliczki oraz gmin powiatu krakowskiego.
Lokalizacja składowiska została wybrana w 1974 roku dzięki porozumieniu pomiędzy Kopalnią Soli „Wieliczka” i Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w Krakowie a całość terenu stanowi około 36 ha. 

Na danej inwestycji zostały wbudowane koryta AS-300 w klasie D400 kN.
Ruszt w odwodnieniu AS-300 wykonany jest z żeliwa sferoidalnego, który jest mocowany na 12 śrub na 1mb. Mocowanie to gwarantuje niezawodną współpracę rusztu z korpusem korytka i eliminuje wystąpienie jakichkolwiek luzów, które mają niejednokrotnie miejsce przy innych rozwiązaniach systemowych.