Główny Instytut Górnictwa jest jednostką badawczo-rozwojową związaną od 1945 roku z przemysłem wydobywczym oraz regionem Górnego Śląska.
Działalność Instytutu zawsze dotyczyła najbardziej istotnych problemów bezpieczeństwa pracy, rozwoju nowoczesnych technologii i technik górniczych oraz ochrony środowiska przed skutkami działalności przemysłowej, w szczególności górniczej.

Na danej inwestycji zostały zainstalowane między innymi odwodnienia monolityczne o konstrukcji żelbetowej - AS-S150. Główną zaletą tego odwodnienia jest to, że nie wymaga obetonowania bocznego, a jedynie wykonania ławy betonowej, która ma zapobiegać osiadaniu kanału. Odprowadzenie wody i rewizje wykonane zostały za pomocą studzienek wielofunkcyjnych AS-ST200. Odwodnienie monolityczne szczelinowe, dzięki żelbetowej konstrukcji, może być zastosowane w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych i dobrze wkomponowuje się w architekturę otoczenia. Wszystkie te zalety sprawiają, że odwodnienie to znajduje coraz szersze zastosowanie w budownictwie drogowym.