W dniu 29.04.2014 roku firma AS PPH podpisała umowę o dofinansowanie projektu „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY AS PPH W WYNIKU WPROWADZENIA NA RYNEK INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW” WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU I „ TWORZENIA WARUNKÓW DLA ROZWOJU POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU” DZIAŁANIA 1,5 „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013.
Dzięki temu wsparciu firma będzie mogła zakupić specjalistyczne maszyny do produkcji naszych nowych innowacyjnych produktów.