Na kongresie udział wzięło ponad 150 przedstawicieli biur projektowych, oraz firm wykonawczych. 
Nasza firma zaprezentowała produkowany przez nas system odwodnień liniowych i punktowych AS, wraz z nowościami: systemami szczelinowo - monolitycznymi, które nie wymagają obetonowania bocznego, oraz które wykonane są z betonu polimerowo - cementowego wzmocnionego włóknem szklanym alkalioodpornym, klasy C90/105.

Tematem przewodnim tegorocznego spotkania była woda w pasie drogowym.

Drogowcy z całej Polski dyskutowali nad następującymi zagadnieniami: 

• prawo wodne - rozdział IV - interpretacje, orzecznictwo, decyzje,
• pozwolenia i decyzje wodno prawne,
• odwodnienie w miastach, studzienki i kratki ściekowe przykrawężnikowe, który system jest najskuteczniejszy,
• kto odpowiada za meliorację, jaki jest jej wpływ na odwodnienie pasa drogowego, 
• wytyczne techniczne dotyczące odprowadzania wody,
• technologie budowy i utrzymania dróg: jaki wpływ na utrzymanie dróg ma nieprawidłowe odwodnienie.

Nie zabrakło rozmów na temat technologii dla dróg samorządowych, oraz dyskusji o sprawach najistotniejszych dla sprawnej realizacji zadań – finansach.
W części technologicznej można było wysłuchać m.in. referatu Bogdana Bogdańskiego z poznańskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, który mówił o destrukcyjnym wpływie wody na nawierzchnię drogi. Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że takie spotkania są dla nich ważne. Dzięki nim uzyskują nie tylko teorię, ale również praktyczną wiedzę w zakresie prawa, finansowania, oraz innowacji technologicznych.