Odwodnienie S2 - najdłuższy tunel w Polsce

Tunele są ważnymi elementami nowoczesnej infrastruktury drogowej. Mogą być budowane w celu omijania przeszkód terenowych – redukują koszt budowy dróg w terenach pagórkowatych i górskich, a prowadzone pod rzekami stają się alternatywą dla klasycznych przepraw mostowych.

TunelCoraz częściej funkcją tuneli jest jednak odciążanie tras biegnących przez dzielnice mieszkalne, przyczyniając się z jednej strony do zapewnienia bezkolizyjnego przejazdu, z drugiej zmniejszają generowany przez ruch hałas oraz zanieczyszczenie powietrza. Co ciekawe, ich konstrukcja wymaga zastosowania tych samych rozwiązań, z jakich korzysta się przy typowych drogach, w tym systemów odwodnień. Przekonajmy się, jak rozwiązano tę kwestię w przypadku najdłuższego tunelu w Polsce.

Tunel POW na trasie S2

Najdłuższy tunel, który do tej pory został wybudowany i oddany do użytku w naszym kraju to liczący 2335 m długości tunel w ciągu drogi ekspresowej S2, będący częścią Południowej Obwodnicy Warszawy. Tunel przebiega pod terenami leżącymi na terenie dzielnicy Ursynów i przechodzi pod linią warszawskiego metra M1. W swoim najgłębszym miejscu znajduje się na głębokości około 21 m. W tunelu znajdują się dwie nawy z trzema pasami ruchu w każdym kierunku oraz pasem awaryjnym. Nawierzchnia zastosowana w tunelu to dylatowane płyty betonowe.

Odwodnienia w tunelu POW

Ciekawostką, jeżeli chodzi o konstrukcję tunelu POW, są zastosowane w nim odwodnienia. Choć jezdnie nie są tu narażone na bezpośrednie oddziaływanie opadów atmosferycznych, to w obiekcie może pojawiać się woda spływająca przez wloty oraz skapująca z przejeżdżających samochodów, a także pochodząca z ewentualnych wycieków. Zadaniem odwodnień jest także ograniczanie ryzyka związanego z pożarem, dzięki możliwości szybkiego odprowadzania płonących substancji oraz używanych środków gaśniczych. Projektanci przewidzieli system odwodnień krawężnikowych – wzdłuż jezdni znajdują się prefabrykowane elementy dostarczone przez firmę AS PPH z owalnym kanałem i szczelinami służącymi do odprowadzania wody, znajdującymi się w niewielkim obniżeniu ułatwiającym przyjmowanie jej większych ilości. Odwodnienia AS-S200K-T mają konstrukcję monolityczną i są zrobione ze zbrojonego betonu. Są niepalne oraz mrozoodporne.


Informacje

kontaktowe

 

AS PPH ODWODNIENIA LINIOWE SPÓŁKA Z O.O.
ul. Urbanistów 1,
05-500 Piaseczno
NIP: 123-142-14-00