Jakie zagrożenia niesie ze sobą niewłaściwe odwodnienie jezdni?

Jezdnie należą do obszarów, które ze względu na swoje rozmiary przyjmują znaczną ilość deszczówki. Jeśli są otoczone krawężnikami, co ma zwykle miejsce w przypadku ulic lub dróg przechodzących przez rozmaite miejscowości, woda nie może się z nich wydostawać w naturalny sposób – dzięki spadkowi, z jakim jest ułożona nawierzchnia. Do pozbywania się jej nadmiaru konieczne będą więc odwodnienia drogowe – w przeciwnym razie może dochodzić do sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego i jego uczestnikom. Podobne skutki mogą wywołać również odwodnienia, które są źle wykonane, niedrożne lub niedopasowane do panujących w konkretnym miejscu warunków.

Dlaczego kłopoty z odprowadzaniem wody mogą okazać się niebezpieczne?

Deszcz na drodzeOpady deszczu mogą być intensywne, a wraz z postępującymi zmianami klimatu częstotliwość gwałtownych ulew znacznie się zwiększyła. Coraz ważniejsze staje się więc zadbanie o to, by umożliwić sprawne jej odprowadzanie w sposób, który będzie odporny na usterki, a jednocześnie wystarczająco wydajny. Właściwy system odwadniający jest niezbędny zwłaszcza tam, gdzie znajdują się większe powierzchnie utwardzone uniemożliwiające wsiąkanie wody. Woda zbierająca się na jezdni może powodować zjawisko aquaplaningu – w takim przypadku między oponą a nawierzchnią zbiera się warstwa wody, która sprawia, że auto traci przyczepność i staje się niesterowalne. Problemem będzie też znacznie wydłużona droga hamowania. Dla pieszych zmartwieniem może być ochlapanie i poślizgnięcie się na mokrej nawierzchni.

Jakie odwodnienia mogą być stosowane przy jezdniach?

Odwodnienie jezdni może być wykonane na kilka sposobów. Klasyczne rozwiązania zakładają stosowanie studzienek rozmieszczonych w nawierzchni i połączonych z systemem kanalizacyjnym. Bardziej efektywne jest wykonanie ścieków przykrawężnikowych albo międzyjezdniowych połączonych ze studzienkami. W nowoczesnych projektach używa się też odwodnień liniowych z korytek przykrytych rusztem i przekazujących wodę do rozmieszczonych w niewielkiej odległości studzienek.


Informacje

kontaktowe

 

AS PPH ODWODNIENIA LINIOWE SPÓŁKA Z O.O.
ul. Urbanistów 1,
05-500 Piaseczno
NIP: 123-142-14-00