Jakie są rodzaje korytek odwadniających?

Utwardzenie nawierzchni znacząco zwiększa jej funkcjonalność, pozwalając na wykorzystanie zarówno do ruchu pieszego oraz kołowego, jak i w charakterze miejsc postojowych czy placów przeznaczonych na działalność od handlu po organizowanie wszelkiego typu imprez. Tak przygotowane podłoże jest jednak nieprzepuszczalne lub słabo przepuszczalne dla wody opadowej, wymaga więc zastosowania systemu pozwalającego na jej sprawne odprowadzenie. Rozwiązaniem, które w takich sytuacjach sprawdza się najlepiej, są korytka odwadniające. Pozwalają one na odbieranie deszczówki i kierowanie jej wprost do kanalizacji lub rowów odpływowych. Przekonajmy się, jakie rodzaje korytek są najbardziej popularne i zobaczmy, czym się charakteryzują.

Korytka odwadniające z rusztem

Czarna kratka do odprowadzania wodyKorytka odwadniające z rusztem mają przekrój przypominający literę U. Układa się je z odpowiednim spadkiem, dzięki czemu trafiająca do nich woda może spływać do studzienek, które odprowadzą ją do kanalizacji. Dla zabezpieczenia korytek montuje się na nich specjalne ruszty, które pozwalają na uzyskanie płaskiej powierzchni. Nie ogranicza to przepływu wody z uwagi na znajdujące się w rusztach otwory, a dodatkowo pozwala na zatrzymywanie części większych zanieczyszczeń, chroniąc system przed zatkaniem. Korytka wykonuje się z betonu cementowego z dodatkami polimerowymi, będącego mieszanką kruszywa i specjalnych żywic. Dzięki temu mają one znikomą nasiąkliwość, a przy tym są odporne na obciążenia mechaniczne oraz chemikalia. Ruszty są wykonywane z żeliwa sferoidalnego.

Korytka odwadniające szczelinowe

Korytka szczelinowe pełnią analogiczną funkcję co systemy wyposażone w ruszty. W ich przypadku otwory przeznaczone do odbierania wody mają jednak postać liniowych przerw znajdujących się w niewielkim rowku umieszczonym na górnej powierzchni każdego elementu. Wyposaża się je w specjalne listwy, które dzielą szczelinę odpływową na mniejsze części, pełniąc nieco podobną funkcję jak ruszty. Systemy szczelinowe występują także w wersjach przykrawężnikowych.


Informacje

kontaktowe

 

AS PPH ODWODNIENIA LINIOWE SPÓŁKA Z O.O.
ul. Urbanistów 1,
05-500 Piaseczno
NIP: 123-142-14-00