Jaka jest rola spadków w korytkach odwadniających?

Gwałtowne lub długotrwałe opady oznaczają zgromadzenie dużej ilości wody, która często bez właściwego odprowadzenia powoduje podtopienia i czasowe zalania terenów lub budynków. Sposobem na radzenie sobie w takich sytuacjach jest wykonanie odpowiedniego systemu odwodnień. Musi on jednak nie tylko składać się z prawidłowo dobranych elementów, ale także być należycie zaprojektowany i zainstalowany. Przekonajmy się, dlaczego jest to niezbędne i sprawdźmy, jaka jest nadrzędna zasada jego działania.

Dlaczego odwodnienia są konieczne?

BudynekDuże nagromadzenie wód opadowych może być problemem w przypadku każdej powierzchni, ponieważ zdolność do przenikania w głąb podłoża jest silnie uzależniona od tego, z jakiego materiału się ono składa. Najmniej problemów sprawiają gleby piaszczyste oraz tereny pokryte roślinnością, gdzie struktura gruntu jest na tyle luźna, że woda swobodnie może przesiąkać do niższych warstw w stosunkowo krótkim czasie. W przypadku niekorzystnej budowy geologicznej np. występowania płytko położonych warstw gliny lub iłów, a także tam, gdzie ziemia jest ubita, woda będzie tworzyła kałuże lub większe rozlewiska, o ile nie wykonano melioracji czy nie rozmieszczono drenów. Jeszcze większe problemy wystąpią w miejscach, gdzie powierzchnia została utwardzona przez ułożenie kostki brukowej, płyt chodnikowych czy wylanie betonu lub asfaltu.

Jak wygląda mechanizm odpływu wody?

Zgodnie z prawami fizyki woda spływa zawsze do miejsc, które są położone niżej. Każdy system odwodnień musi więc znajdować się niżej niż powierzchnia, którą ma obsługiwać. Samo dotarcie wody do korytka odwadniającego nie rozwiązuje jednak sprawy, ponieważ mają one skończoną i niezbyt wielką pojemność. By móc odprowadzić wodę dalej, powinny być ułożone ze spadkiem, za sprawą którego woda grawitacyjnie dopłynie do studzienek zbiorczych, a z nich do systemu kanalizacji, który również jest ułożony z kilkuprocentowym spadkiem. Jedynie na terenach pagórkowatych lub zabudowie rozproszonej praca kanalizacji wspomagana jest zamontowanymi przepompowniami.


Informacje

kontaktowe

 

AS PPH ODWODNIENIA LINIOWE SPÓŁKA Z O.O.
ul. Urbanistów 1,
05-500 Piaseczno
NIP: 123-142-14-00