Jak zapobiegać zatorom w odwodnieniach liniowych?

Sprawne odprowadzanie wody opadowej jest niezbędne w przypadku wszystkich nawierzchni utwardzonych. Dzięki niemu można nie tylko uniknąć tworzenia się negatywnie wpływających na bezpieczeństwo kałuż, ale także zapobiegać podtopieniom i zalaniom obiektów i terenów położonych w pobliżu. Spływanie wody nie będzie jednak możliwe, jeżeli zastosowane odwodnienia liniowe nie będą w pełni drożne. Przekonajmy się, dlaczego może dochodzić do ich zatykania i sprawdźmy, jak można im przeciwdziałać.

Co zagraża drożności odwodnień liniowych?

Kratka do odprowadzania wody na płytkachSpływająca woda deszczowa, zwłaszcza w przypadku intensywnych i długotrwałych opadów niesie ze sobą wiele zanieczyszczeń i „zbieranych po drodze” elementów. Należy do nich zarówno piach i wszelkiego rodzaju drobiny wchodzące w skład gleby, jak i fragmenty roślin – liście, igły, drobne gałązki, a także opadające płatki kwiatów czy nasiona i szyszki. Z wodą płyną także wszelkiego rodzaju śmieci od szczególnie niebezpiecznych plastikowych torebek, przez różne opakowania papierowe i styropianowe oraz niedopałki lub resztki organiczne. Wszystkie te substancje trafiając do systemu odwadniającego, mogą doprowadzić do jego zatkania, zwłaszcza jeśli ich ilość będzie zbyt duża.

Jak zabezpiecza się odwodnienia liniowe przed utratą drożności?

Konstrukcja elementów tworzących system odwodnień liniowych jest opracowywana tak, by zmniejszyć ryzyko ich zatkania. Pierwszym zabezpieczeniem, jakie ma powstrzymać spływanie zanieczyszczeń, jest układany na korytkach ruszt. Przez wykonane w nim otwory nie przedostają się na ogół duże elementy niesione przez wodę takie jak patyki i większe fragmenty folii. Kolejny element zabezpieczający znajduje się już w studzience, do której dostaje się woda z dłuższego fragmentu odwodnienia liniowego. W celu zapobiegania przedostawaniu się do dalszych części systemu sporych śmieci czy części roślin montowane są tzw. łapacze zanieczyszczeń, które należy okresowo opróżniać. Dodatkową ochroną jest zastosowanie osadnika, który służy wychwytywaniu niesionych przez wodę drobin.


Informacje

kontaktowe

 

AS PPH ODWODNIENIA LINIOWE SPÓŁKA Z O.O.
ul. Urbanistów 1,
05-500 Piaseczno
NIP: 123-142-14-00