Jak zapewnić właściwe odwodnienie na posesji?

Opady atmosferyczne, podczas których spada duża ilość wody, są poważnym problemem w przypadku wszystkich posesji, gdzie znaczna część powierzchni została utwardzona. Gromadząca się woda nie ma w takiej sytuacji możliwości wsiąkania bezpośrednio w grunt, a spływając wraz ze spadkiem, może prowadzić do powstawania sporych kałuż. Jeśli będą się one tworzyły w pobliżu budynku, łatwo dojdzie do przenikania wody w głąb murów, a także do zalewania piwnic czy znajdujących się poniżej poziomu gruntu garaży. Sposobem na uniknięcie tego problemu okaże się budowa odpowiedniej instalacji odwadniającej. Przekonajmy się, z jakich elementów powinna być wykonana.

Jaki sposób odwodnienia sprawdzi się najlepiej w obrębie posesji?

Animowany domIstnieje wiele metod odwadniania powierzchni. Do najprostszych należy ułożenie nawierzchni ze spadkiem i wykonanie przy jej krawędziach rowów odwadniających bądź ścieków podobnych, jak montowane przy drogach i ulicach. Takie rozwiązanie sprawi jednak, że przy większych opadach przepustowość terenu może się okazać niewystarczająca. Nie rozwiąże to także problemów z wodą gromadzącą się przed wejściem do budynku czy wjazdem do garażu. W takich przypadkach najrozsądniejsze okaże się zainstalowanie odwodnień liniowych. Składają się one z korytek o kształcie litery „U”, które są zestawiane w ciągi układane ze spadkiem i prowadzące do studzienki odpływowej. Z niej woda jest kierowana bezpośrednio do systemu, który przekaże ją do kanalizacji burzowej lub ogólnospławnej albo do zbiorników do jej gromadzenia na cele gospodarcze bądź do drenażu rozsączającego.

Dlaczego warto korzystać z odwodnień liniowych?

Odwodnienia liniowe mają bardzo dobrą przepustowość i okazują się niezwykle trwałe. Są przykrywane rusztami o dużej wytrzymałości, które sprawdzą się zarówno przy ruchu pieszym, jak i wówczas, gdy będą po nich przejeżdżały samochody. Co ważne, ruszty zabezpieczają przed potknięciem się czy uszkodzeniem felg, a jednocześnie są rodzajem filtra, skutecznie zatrzymującym większe zanieczyszczenia np. liście lub gałązki.


Informacje

kontaktowe

 

AS PPH ODWODNIENIA LINIOWE SPÓŁKA Z O.O.
ul. Urbanistów 1,
05-500 Piaseczno
NIP: 123-142-14-00