Jak wyglada montaż odwodnienia ulicy?

Ulice są jednym z najważniejszych elementów przestrzeni miejskiej, umożliwiając swobodny ruch pieszych i wszelkiego rodzaju pojazdów. Ponieważ należą do powierzchni utwardzonych, muszą być wyposażone w odpowiedni system odwadniający, ponieważ w przeciwnym razie gromadząca się na nich woda opadowa będzie tworzyła duże kałuże i rozlewiska.

UlicaByłoby to nie tylko dużym utrudnieniem dla ruchu, ale także mogłoby doprowadzać do niebezpiecznych wypadków, a ponadto grozić wystąpieniem lokalnych podtopień w miejscach, gdzie zebrana woda znajdowałaby naturalne ujście. Sposobem na radzenie sobie z problemem odprowadzania wody opadowej jest montaż odpowiednich odwodnień drogowych. Przekonajmy się, jakie są ich rodzaje i sprawdźmy, w jaki sposób można je instalować.

Jak można odprowadzać wodę z ulic?

Usuwanie wody z powierzchni ulicy może się odbywać na kilka sposobów w zależności od obciążenia ruchem, szerokości jezdni czy możliwości technicznych. W przypadku gęstej zabudowy miejskiej do rzadkości należy sytuacja, w której można skorzystać z rowów biegnących wzdłuż jezdni. W mniej uczęszczanych miejscach stosuje się za to odwodnienia punktowe połączone z obniżeniem poziomu jezdni przy jej krawędziach. Inną opcją jest montaż odwodnień liniowych, które mogą mieć postać przykrywanych rusztem korytek, co sprawdza się tam, gdzie natężenie ruchu jest niewielkie. Przy ruchliwych ulicach stosuje się z reguły odwodnienia szczelinowe, często w wersjach przykrawężnikowych.

Sposoby rozmieszczania odwodnień

System odwodnień montowany przy ulicach składa się z odpływów montowanych z reguły wzdłuż ich biegu, a w niektórych sytuacjach także w poprzek. Ułożone z odpowiednim spadkiem przekazują one wodę opadową do studzienek, z których rurami spływa ona do systemu kanalizacji burzowej.


Informacje

kontaktowe

 

AS PPH ODWODNIENIA LINIOWE SPÓŁKA Z O.O.
ul. Urbanistów 1,
05-500 Piaseczno
NIP: 123-142-14-00