Czym są odwodnienia punktowe?

Opady atmosferyczne sprawiają, że na wielu większych powierzchniach utwardzonych gromadzi się duża ilość wody mogącej tworzyć spore kałuże. Taka sytuacja ma miejsce zwłaszcza na jezdniach, chodnikach i placach parkingowych, co nierzadko prowadzi do niebezpiecznych zdarzeń związanych z utratą przyczepności przez poruszające się pojazdy lub ochlapaniem pieszych. Przy ulewnych deszczach woda może też zalewać położone w pobliżu budynki lub instalacje. Sposobem na radzenie sobie z problemami tego rodzaju jest montaż odpowiednich odwodnień punktowych lub liniowych. Przekonajmy się, czym wyróżniają się te pierwsze i sprawdźmy, jak są zbudowane.

Jak działają odwodnienia punktowe?

Auto firmoweOdwodnienia punktowe są przeznaczone do przejmowania wody opadowej z terenu, na którym nawierzchnię ułożono z niewielkim spadkiem. Mają one postać studzienek, które pozwalają na grawitacyjny spływ wody. Trafia ona do kanalizacji burzowej lub ogólnospławnej albo za pośrednictwem rur odpływowych, albo w niektórych sytuacjach bezpośrednio. W pierwszym przypadku studzienki często wyposażane są w osadniki, w których gromadzi się spływające wraz z wodą piasek czy drobniejsze zanieczyszczenia oraz specjalne ruszty pomagające w wychwytywaniu gałązek, liści lub większych śmieci. Dla zabezpieczenia ich otworów stosowane są specjalne kratki żeliwne. W zależności od miejsca montażu konstrukcja studzienek może mieć różną wytrzymałość na obciążenia.

Jakie są rodzaje studzienek?

Studzienki stosowane w systemach odwodnień liniowych mogą być montowane bezpośrednio w nawierzchni jako wpusty uliczne, a także w ściekach ulicznych znajdujących się wzdłuż jezdni. Często wykorzystuje się wpusty przykrawężnikowe – w takim przypadku mają one dodatkową metalową daszkową osłonę, która chroni pieszych przed potknięciem, a jednocześnie nie blokuje przepływu. Takie rozwiązanie podnosi wytrzymałość systemu, ponieważ studzienka z racji swej lokalizacji nie jest narażona na kontakt z przejeżdżającymi pojazdami. Na ruchliwych ulicach stosuje się studzienki w klasie odporności D400 lub E600.


Informacje

kontaktowe

 

AS PPH ODWODNIENIA LINIOWE SPÓŁKA Z O.O.
ul. Urbanistów 1,
05-500 Piaseczno
NIP: 123-142-14-00