Autostrada A2 to główna trasa biegnąca z zachodu na wschód przez centralną Polskę. Stanowi ona fragment drogi międzynarodowej E30. 
Na opisanej inwestycji zainstalowane zostały w kilku ciągach korytka typu AS-150 i AS-100 w klasie wytrzymałościowej D 400 kN.


Główną zaletą naszych systemów odwodnień jest beton BWW klasy C60/75 (B70) wzmocniony włóknem szklanym alkalioodpornym, który jest odporny na długotrwałe działanie mrozu oraz soli rozmrażających („R+”). Ruszty wykonane z żeliwa sferoidalnego przykręcane są śrubami ze stali nierdzewnej do stalowych gorącowalcowanych ocynkowanych ogniowo listew wsporczych. Listwy te sprawdzają się od wielu lat w ekstremalnie trudnych warunkach wytrzymałościowych, oraz w agresywnym chemicznie środowisku. 
Jest to kolejna inwestycja na polskich drogach krajowych i autostradach z udziałem produktów AS.