Podziału systemów odwodnień liniowych można dokonać mając na uwadze :

- rodzaj materiału,
- konstrukcję i sposób wbudowania,
- miejsca zastosowania.

Systemy odwodnień liniowych znajdują zastosowanie w wielokondygnacyjnych garażach, halach produkcyjnych i magazynowych oraz w różnych obiektach użyteczności publicznej.

Projektowanie odwodnień liniowych na stropach, w obiektach zadaszonych takich jak np. wielokondygnacyjne garaże, biurowce, hotele, centra handlowe, jest zależne od takich czynników jak: konstrukcja posadzki oraz liczba i średnia odpływów do kanalizacji. 

Woda zbierając się na posadzce w ww. obiektach pochodzi jedynie z mycia posadzek i z rozpuszczonego śniegu wwiezionego przez samochody. Ilość wody do odprowadzenia jest znikoma i nie ma znaczenia dla doboru korytek. Projektowanie systemu odwodnień wymaga skoncentrowania się na rozplanowaniu ciągów odwodnień i skoordynowaniu z projektem instalacyjnym kanalizacji (lokalizacja, średnica pionów i poziomów). 

Projektując odwodnienia w posadzkach należy uwzględnić spadki posadzek. Aktualnie projektowane są odwodnienia o całkowitej wysokości od 6 do 8 cm. Zwiększenie wysokości całkowitej do 10 cm zdecydowanie poprawiłoby efektywność hydrauliczną. Jej poprawę można również  uzyskać  poprzez zaplanowanie dużej liczby odpływów i przez maksymalne ograniczenie liczby połączeń pod kątem, których generalnie należy unikać. Na stropach w garażach na ogół wystarczy wbudowanie korytek o szerokości wewnętrznej 100 mm.

Przy doborze odwodnień liniowych należy także wziąć pod uwagę rodzaj pojazdów i wielkości obciążenia ruchem, wymiary powierzchni zlewni, kształt, spadki, rodzaj nawierzchni, konstrukcję drogi oraz możliwości zrzutu wody z projektowanego systemu odwodnień liniowych do odbiornika np. separatora, rowu lub studzienki kanalizacji deszczowej.

W trakcie eksploatacji odwodnień, podstawową zasadą utrzymania ich zdolności hydraulicznej jest czyszczenie kanałów i udrożnienie odpływów. Stosowanie odwodnień liniowych jest korzystne, ponieważ ułatwia wykonywanie spadków posadzek, w porównaniu z wykonywaniem „kopert” charakterystycznych dla odwodnień punktowych. Jednocześnie zapewnia szybkie odprowadzenie wody z powierzchni, co ma wpływ na poprawę komfortu użytkowników. Odwodnienie daje możliwość przedłużenia kanalizacji deszczowej, która nie może być dalej prowadzona ze względu na nadmierne zmniejszenie głębokości lub też z powodu utrudnień wynikających z istniejącego uzbrojenia terenu. System odwodnień chroni również  grunt przed zanieczyszczonymi wodami opadowymi np. na stacjach paliw, magazynach z materiałami chemicznymi czy też na parkingach.

W ostatnim czasie firma AS wprowadziła na rynek nowość w postaci odwodnień szczelinowych monolitycznych typu „I” w tym też stropowych o wysokości H= 80 mm. Korytka o wymiarach wewnętrznych 100, 150, 250 mm i klasie wytrzymałości od D 400 kN do F 900 kN. Należy podkreślić, iż odpływy liniowe typu „I” nie wymagają dodatkowego obetonowania bocznego. Korytka  AS  posiadają wykonanie wnętrza z PVC. Zastosowanie tego materiału wpływa na zwiększenie odporności chemicznej i poprawienie właściwości hydraulicznych. Łączenie elementów odbywa się za pomocą połączenia kielichowego.

Wśród  inwestycji na których zostały zastosowane odwodnienia wyprodukowane przez  firmę AS  należy wymienić:
Biurowiec Green Wings,  ul. 17 Stycznia, Warszawa
Konstruktorska Business Center, ul. Konstruktorska 11, Warszawa 
Osiedle ul. Pory, Warszawa 
Budynek wielorodzinny przy ul. Jana Kazimierza, Warszawa
Osiedle ul. Polnej Róży, Warszawa